گزارش خبرنگار فارس از شمال عراق
استقبال بينظير كردهاي عراق از سريالهاي ايراني
خبرگزاريفارس: در زمان پخش سريالهاي دوبله شده ايراني از طريق شبكه ماهوارهايسحر، به وضوع ميتوان خالي شدن بسياري از خيابانهاي شهرهاي بزرگ كردستاناز عابرين و جمعيت در حال تردد را مشاهده كرد.


به گزارشخبرنگار خبرگزاري فارس در منطقه كردستان عراق ، پخش سريالهاي دوبلهشده ايراني از شبكه ماهوارهاي "سحر " با استقبال بي نظير مردم كردستانعراق مواجه شده است.
در زمان پخش سريالهاي دوبله شده ايراني ازطريق شبكه ماهوارهاي سحر، به وضوع ميتوان خالي شدن بسياري از كوچه وبازار و خيابان شهرهاي منطقه از عابرين و جمعيت در حال تردد را مشاهدهكرد.
هم اكنون با وجود بيش از 15 شبكه ماهوارهاي كرد زبان در اينمنطقه، شبكه "سحر " با پخش انواع سريالهاي دوبله شده ايراني و انعكاسدقيق اخبار كردستان عراق و ايران توانسته است از نظر تعداد بيننده خودرا به يكي از پربينندهترين و تاثيرگذارترين شبكه كرد زبان تبديل كند.
تاثيرگذارياين كانال ايراني به حدي بوده كه به گفته "بخاري جميل " مدير شبكه"سپيده " ارگان رسمي حزب اتحاد اسلامي كردستان در مواردي بازگشت برخيافراد مبتلا به انحرافات اخلاقي و ديني از اعمال سابق خود مشاهده شدهاست.
"كمال چوماني " روزنامهنگار كرد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاريفارس در اربيل، رويكرد اسلامي و موفق اين شبكه ايراني را ستود و گفت: بهنظر من شبكه جهاني سحر با پخش سريالهاي خود توانسته است نظر مثبت تمامياقشار مردم كردستان عراق را به سوي خود جلب كند.
وي افزود: تيمحرفهاي دوبلاژ اين شبكه ، توانسته است با اتكا با آرمانهاي ديني واسلامي و پخش سريالهاي خانوادگي تا حدود زيادي خود را به يكي ازموفقترين شبكههاي كرد زبان تبديل كند.
به عقيده اينروزنامهنگار، مديريت اين شبكه ميتواند با توليد و ساخت سريالهاي كه بافرهنگ اسلامي و كردي منطقه كردستان عراق ، نزديك باشد موفقيت خود را بيشاز پيش افزايش دهد.
بر اساس گزارشهاي رسيده انعكاس سريالهايايراني به بخش كردستان عراق منحصر نشده و ديگر بخشهاي اين كشورهمسايه نيز از چنين سريالهاي استقبال ويژهاي كردهاند.
به طوريكه سريال "يوسف پيامبر " همزمان در چهار شبكه عرب زبان "الفرات "،"البلادي "، "الحريه " و "آفاق " هم اكنون در حال پخش است.
در حالحاضر سيماي كردي شبكه جهاني سحر با افتتاح كانال دو اين شبكه، از ابتدايسال ميلادي جديد با افزايش بيش از دو برابري زمان پخش( از 4 ساعت به 9ساعت در شبانه روز)، بر روي ماهوارههاي هات برد و آسياست و از طريق كانالدوم اين شبكه در معرض ديد بينندگان خود است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]