بزرگترین موتور جستجوی دنیا سریعترین سرویس اتصال اینترنت دنیا با سرعت یك گیگابیت برثانیه را آزمایش می كند.

شركت گوگل در این باره اعلام كرد: قصد داریم اتصالات اینترنتی را با سرعت بیش از 100 برابر سریعتر از اتصالات فعلی عرضه كنیم.
ما در حال اجرای پروژه ساخت و آزمایش یكسری از شبكه های پهنای باند فوق سریع در تعداد محدودی از مناطق آمریكا هستیم.
این اتصالات را از طریق فیبر نوری با سرعت یك گیگابیت بر ثانیه ارائه می كنیم.
می خواهیم این سرویس را با قیمتهای رقابتی عرضه كنیم و فكر می كنیم كه تعداد كاربران خود را به 500 هزار نفر برسانیم.
سالگذشته اریك اشمیت رئیس هیئت مدیره گوگل در یك مصاحبه با واشنگتنپست گفت:اتصالات فوق سریع برای توسعه برنامه های جانبی نسل جدید اینترنتضروریهستند.
اكنون گوگل تاكید كرده است كه یكی از اهداف آزمایش این اینترنت فوق سریع درك نیاز توسعه دهندگان و كاربران شبكه است.
گوگلدر این خصوص در وبلاگ خود نوشت: تصور كنید كه بتوانید یك فیلم باوضوحتصویر بالا را در كمتر از پنج دقیقه بارگذاری كنید و یا بتوانید باهمكلاسیهای خود در اقصی نقاط دنیا در یك كلاس درس سه بعدی دانشگاهی شركتكنید.ورود به اینترنت فوق سریع می تواند تمام این امكانات را در اختیارشمابگذارد.
ورود به بازار ارائه دهندگان اینترنت برای گوگل رقابت جدیدی است كه بیش از 140 میلیارد دلار گردش مالی به همراه دارد.
براساس گزارش PC World، در حال حاضر سرعت پیشرفته ترین اینترنتهای دنیا بین 20 تا 50 مگابیت بر ثانیه است.
بنابراین سرعت یك گیگابیت بر ثانیه یك تغییر واقعی است كه اجازه تولد نسل جدیدی از سرویسهای اینترنت را می دهد.