یونهای منفی آب شاهدی جدید بر وجود حیات در قمر زحل
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر وجود آب در زیر سطح قمر انسلادوس زحل کشف کرده اند که نشان می دهد احتمال وجود حیات بر روی این قمر امری قابل تصور و امکان پذیر است.


به گزارش خبرگزاری مهر، فضاپیمای کاسینی ناسا با پرواز به سوی توده های یخی که به واسطه فورانهای آتشفشان مانند یخی بر روی سطح این قمر به وجود آمده اند، موفق به ردیابی مولکولهای بار منفی آب شده است، نشانه ای آشکار که وجود دریاها در زیر سطح یخی قمر را تایید می کند. دانشمندان انگلیسی اعلام کرده بودند که این فورانها دارای آب هستند اما مایع بودن این آب تا قبل از کشفیات جدید ناسا مشخص نبوده است.

دانشمندان ناسا باور دارند در صورتی که آب مایع بر روی انسلادوس وجود داشته باشد، این قمر می تواند از شرایط مورد نیاز برای وجود حیات پایدار برخوردار باشد. تصاویر دقیقی که کاسینی تاکنون از این قمر به ثبت رسانده است، نشان می دهد سطح یخی انسلادوس از پوسته ای زمین مانند برخوردار است که طی گذشت زمان تغییر می کند.

پراکندگی بستر دریاها بر روی زمین، توسط سنگهای گداخته تغییر می کند و دانشمندان بر همین اساس گمان می برند ماده مایعی که در قطب جنوب انسلادوس در زیر لایه سطحی پنهان شده است، می تواند آب باشد. به گفته "اندرو کوتز" - یکی از دانشمندان پروژه کاسینی در حالی که وجود آب بر روی انسلادوس به هیچ وجه شگفت آور نیست، این یونهای تازه کشف شده شواهد محکم تری برای وجود این ماده به شمار می روند و در مکانی که آب، کربن و انرژی وجود داشته باشد شرایط اصلی برای وجود حیات مهیا خواهد بود.

اطلاعات به دست آمده از انسلادوس با کمک یکی از تجهیزات کاسینی به نام طیف سنج پلاسما به دست آمده است این ابزار جرم، حرارت و سرعت یونها و الکترونها را حین حرکت آنها در میان فورانها جمع آوری می کند.

بر اساس گزارش تلگراف، کاسینی پروژه ای مشترک میان ناسا و آژانس فضایی ایتالیا است و از سال 2004 که این فضاپیما حرکت خود بر روی مدار زحل را آغاز کرده تا به حال موفقیتهای زیادی را به دست آورده و ناسا نیز تا کنون هفت سال به طول عمر این فضاپیما افزوده است.