آشنائی با مايکروسافت دات نت و شناخت قابليتها و بررسی ويژگيهای آن
با اينکه مايکروسافت می دانست با ابزارهای قبلیشرکت می توان برنامه های اينترنتی نوشت ولی برای قبضه کردن بازار احتياجبه تکنولوژی جديدی داشت . مايکروسافت از سال 1998 که ويژوال استوديو 6 رابه بازار وارد کرد در پی حل اين مشکلات بود تا در سال 2000 NET. را درکنفرانس برنامه نويسان حرفه ای PDC به جهان معرفی کرد . از آن روز تا بهحال مايکروسافت حدود 80 % از توانش را برای تکميل NET. مصرف کرده است . درهمين راه پروتکلهای جديدی مانند SOAP يا Simple Object Access Protocol راايجاد کرد . همچنين نسل جديدی از برنامه نويسی به عنوان Web Service راتهيه کرده است.
مهم ترين اهداف NET.
طراحی برنامه های اينترنتی بر سبک برنامه های Win32 GUI: همانطورکه اشاره شد برنامه نويسی برای Win32 GUI از قدرت خوبی برخوردار است ، درNET. برنامه های اينترنتی نيز از همين قدرت برخوردارند .
داشتن رابط گرافيکی خوب اينترنتي: به علت تغييرات اساسی که در برنامه در اين سيستم داده شده برنامه اينترنتی قابليت گرافيکی در حد برنامه های Win32 GUI دارند .
انتقال ساده به سيستم های ديگر: در NET. براحتی می توان برنامه ها را با يک کپی ساده به کامپيوتر های ديگر انتقال داد .
پشتيبانی از زبانهای مختلف: در NET. به زبانهایبرنامه نويسی مايکروسافت مثل ويژوال بيسيک ، سی شارپ و يا ++C محدودنيستيم . به طوری که در حال حاضر نسخه های Cobol.NET و Pascal.NET در حالساخته شدن است . اما شرکت مايکروسافت زبان ويژوال بيسيک را به عنوان زباناصلی برگزيده است . اين مساله ريشه در تاريخ مايکروسافت دارد !
Platform های آينده: هم اکنون NET. برای ويندوزنوشته شده است ولی در آينده نزديک نسخه های Unix و Linux و همچنين برایMobile و PDA نيز ارائه خواهد شد . اين امر اين امکان را می دهد که برنامهای که برای ويندوز در NET. نوشته ايد در تمامی سيستم عامل ها و دستگاه هایبالا قابل اجرا باشد. در ادامه توضيحات کامل برای اين مبحث ارائه خواهد شد.
ساختار NET.
مهمترين ويژگی در NET. Framework اين است که تمام لايه های برنامه نويسیرا در بالای سيستم عامل دربرمی گيرد . که اين شامل تمامی تکنولوژی هایموجود که از طرف مايکروسافت يا شرکتهای ديگر ارائه شده است، می شود . درNET. تمام اعمال تخصيص حافظه و سازماندهی فايل برعهده NET Framework. استو همين اصل باعث می شود که بتوان برنامه هايی نوشت که به سيستم عامل متکینباشد. در
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] می توانيد تصوير ساختار NET. را مشاهده کنيد.
CLR زير ساختار NET.
قلب NET Framework. همان CLR يا Common Language Runtime می باشد . CLRمسئول اجرای فايل ها ، فراخوانی آنها به حافظه و کامپايل کردن آنها بهزبان MSIL يا Microsoft Intermediate Language است . بعدا ً کدهای IL درهنگام اجرا، بوسيله برنامه کامپايلر just-in-time به زبان ماشين تبديل میشود . اين بدين معناست که در NET. دو مرحله برای کامپايل شدن وجود دارد .اولين مرحله وقتی است که برنامه به هر زبان NET. که باشد به IL کامپايل میشود که اين کد کامپايل شده به IL قابليت پخش در تمام NET Framework. رادارد و بستگی به سيستم عامل ندارد . مرحله دوم زمان اجرا است که کامپايلرjust-in-time کد IL را به زبان آن ماشينی که برنامه در آن می خواهد اجراشود کامپايل می کند. CLR عهده دار برنامه نويسی شی گرا در سطح زبان هایNET. است ، برای مثال شما می توانيد يک object در سی شارپ داشته باشيد وآن را در ويژوال بيسيک فرا بخوانيد و همچنين بوسيله وراثت تغييراتی در آنobject بدهيد . همچنين CLR بر Garbage Collection ها نيز نظارت می کند .بحث کامل درباره CLR در ادامه خواهد آمد .

کلاس های پايه در NET Framework.
اين لايه حاوی تمامی کلاس ها و آبجکت هايی است که معمولا ً مورد نيازبرنامه نويسان می باشد ، از جمله ADO.NET که نسل جديد ADO است ، XML کهقسمت زيادی از NET. از اين تکنولوژی استفاده می کند ، Threading يا آبجکتهايی برای برنامه نويسی ِ هر thread .

ASP.NET و Windows Forms
در مرحله بعدی دو روش کلی برنامه نويسی تحت اينترنت و تحت client قراردارد که هر کدام خواص و آبجکت های مخصوص آن روش برنامه نويسی را داراهستند .

خلاصه از کتاب Professional VBNET. از Wrox