جام جم آنلاين: كشف مدارك جديدي مبني بر وجود آب مايع در لايههاي زيرينسطح قمر انسلادوس از سوي محققان ناسا، ظن دانشمندان به وجود حيات احتماليدر اين قمر سياره كيوان را تقويت كرد.
به گزارش ايسنا، به گفتهدانشمندان، فضاپيماي كاسيني از ميان تپههاي يخي ايجاد شده توسطآتشفشانهاي يخي روي قمر كيوان عبور كرده و مولكولهاي آب با بار الكتريكيمنفي را شناسايي كرده كه نشانه آشكاري از وجود يك درياي زير زميني است.

در روي زمين اين نوع از يونهاي كم عمر در جاهايي مانند آبشارها و امواج اقيانوسها توليد ميشوند كه آب در حال حركت است.

بهنوشته روزنامه انگليسي ديلي تلگراف، به عقيده دانشمندان اگر در انسلادوسآب مايع وجود داشته باشد اين ششمين قمر بزرگ سياره كيوان ميتواند شرايطلازم براي حفظ حيات را داشته باشد.
لينک خبر: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
منبع خبر: جام جم