سفير ايران در تاجيكستان:
شبكه مشترك تلويزيوني فارسي زبانان در اوايل سال آينده افتتاح خواهد شد
خبرگزاريفارس: سفير جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستان علت به تاخير افتادن تاسيسشبكه مشترك تلويزيوني كشورهاي فارسي زبان منطقه را عدم پاسخ مشخص وزارتفرهنگ افغانستان عنوان كرد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارسدر دوشنبه، "علي اصغر شعردوست " در مراسم سالروز جشن 22 بهمن در دوشنبهتصريح كرد: تاجيكستان و ايران در زمينه راهاندازي شبكه واحد فارسي زبانانبه توافق رسيدهاند، اما جمهوري اسلامي افغانستان تا به حال تصميم نهاييخود را در اين زمينه اتخاذ نكرده است.
سفير جمهوري اسلامي ايران درتاجيكستان علت به تاخير افتادن تاسيس شبكه مذكور را عدم پاسخ مشخص وزارتفرهنگ جمهوري اسلامي افغانستان به سئوالات موجود در اين زمينه عنوان كرد.
شعردوست با بيان اين كه شبكه واحد فارسي زبانان توسط 3 كشور فارسي زبان منطقه(ايران، افغانستان و تاجيكستان) بايد هر چه سريعتر راهاندازي شود، تصريحكرد: اميدوار هستيم كه تا جشن نوروز كه كمي بيش از يك ماه به آن باقيمانده است، بتوانيم شبكه تلويزيوني واحد فارسي زبانان را مورد بهرهبرداريمردم 3 كشور برادر، همزبان و همفرهنگ قرار دهيم.
اين شبكه با سرمايه اوليه 2 ميليون و 500 هزار دلار و با 110 نفر كارمند فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]