به گزارش بولتن، در صفحه هکشده این سایت نوشته شده بود: در حالیکه آقای محسن سازگارا به آموزش جلوگیری از هک شدن توسط ارتش سایبری ایران مشغول بود، ارتش سایبری ایران فقط و فقط برای اثبات پوچ بودن حرف اینگونه افراد این سایت را هک نمود.

اکنون این سایت نیز کاملاً از سرویس دهی خارج شده.