براي اينكه بتوانيم با يك بانك اطلاعاتي Access از داخل دلفي دسترسي پيدا نماييم مراحل زير را دنبال مي كنم:
1- به مركز كنترل ويندوز مراجعه نماييد، سپس به Administrative Tools وارد شده و از آنجا Data Soruces (ODBC) را انتخاب نماييد.
2- از كار محاوره اي باز شده تب دوم يعني System DSN را انتخاب نماييد.
3- از System DSN دكمه Add را كليك نماييد.
4- از ليستي كه نمايان مي شود گزينه Driver Do Microsoft Access (*.mdb) را انتخاب نموده و دكمه Finish را كليك نماييد.
5- از كادر محاوره اي كه باز مي شود در قسمت Data Source Name نام موردنظر خود را جهت در نظر گرفتن براي بانك اطلاعاتي مورد نظر وارد نماييد.اگر جدول شما نياز به توضيحات بيشتر داشت مي توانيد آن را در قسمتDescription وارد نماييد.
6- حال بر روي دكمه Select كليك نموده و از پنجره باز شده فايل بانك اطلاعاتي خود را انتخاب نماييد.
7- OK را كليك نماييد.
8- برنامه ODBC Data Source Administrator را نيز ببنديد.
9- حال به برنامه Delphi وارد مي شويم.
10- از نوار ابزار Component Palette برگه BDE را انتخاب نماييد.
11- حال كمپوننت Table را بر روي صفحه جاري (يا در Data Module ، بسته به نوع آرايش و چينش اشياء جداول در برنامه شما) درج نماييد.
12- به بخش Propery هاي Table با انتخاب آن مراجعه نماييد. (Object Inspector)
13- از منوي كشويي DatabaseName نام ديتابيسي كه در برنامه ODBC Data Source Administrator ايجاد نموده ايد را انتخاب نماييد.
14- سپس از همان بخش Propery هاي Table از منوي كشويي TableName نام جدولمورد نظر خود را انتخاب نماييد. توجه داشته باشيد كه اگر ديتابيس شماداراي پسوورد مي باشد بايد در هنگام كليك بر روي منوي كشويي TableName آنرا وارد نماييد در غير اين صورت از پنجره اي كه باز مي شود كادرها را خاليرها كنيد و دكمه OK را بفشاريد.
15- حال مي توانيد به آساني به تمامي بخش هاي ديتابيس مورد نظر دسترسي پيدا نماييد.