محاکمه یک جاسوس علمی تبعه دولت باکو در تهرانرشید علی اف از اتباع دولت باکو که با برخی موسسات ایرانی مدتها همکاریداشت به اتهام جاسوسی علمی و جمع آوری اطلاعات ویژه از مراکز علمی ایرانبازداشت شده و نخستین جلسه محاکمه وی اخیرا برگزار شده است.
بعد ازدستگیری رشید علی اف در تهران ، برخی محافل خاص در باکو که با مراکزصهیونیستی – امریکایی در ارتباط هستند ، تلاش کردند ضمن معرفی این کارمندمراکر علمی به عنوان " دانشمند " و فعالیتهای تبلیغی علیه ایران نامبردهرا بیگناه معرفی کنند . این در حالی است که اتهامات مربوط به وی به اطلاعسفارت باکو در تهران رسانده شده و سرکنسول باکو در تهران با این جاسوسدیدار و گفتگو کرده است.
خبرگزاري آپا از خبرگزاریهای وابسته به دولتباکو طی خبری به نقل از سلطانحميد ملنكاف مدير مركز علمي و فني « ليزر»در باکو و رييس كميته تبلیغاتی موسوم به کمیته دفاع از حقوق رشيد عليافاز محاکمه این جاسوس سابقه دار در ایران خبر داد .به گفته ملكاف، رشيدعلي اف طي تماس تلفني با خانوادهاش گفته است كه چند روز پيش در دادگاهحضور يافته است.
دادگاه جنبه بدوي داشته و رشيد علياف در خواستمترجم كرده است. زمان تشكيل جلسه بعدي دادگاه هنوز مشخص نشده است. ملنكافبا اشاره به اينكه در اين رابطه به وزارت امور خارجه باکو و سفارت اينكشور در تهران نيز اطلاع داده است، ميگويد: « بطور قطع، سفارت باکو دريافتن مترجم به رشيد علياف كمك خواهد كرد. »

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]