PostgreSQL یک سیستم مدیریتی پایگاه داده میباشد که بر اساس POSTGRESversion 4.2 در بخش علوم کامپیوتری برکلی دانشگاه کالیفرنیا توسعه دادهشده است.

پروژه POSTGRES توسط پرفسور Michael Stonebraker هدایت و گروه هایی چونآژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاع (DARPA)، اداره تحقیقات ارتش(ARO)،بنیاد علوم ملی و اعضای وابسطه دیگری، حامیان آن بودند .PostgreSQL نسخهOpen-Source ازاین کد اصلی برکلی می باشد و از زبان SQL92/SQL99 و دیگرابزارهای امروزی پشتیبانی می کند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
پسورد فایل : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]