مدار زیر یک مدار مشهور صوت سنج یا ویو متر است. .آی در بازار موجود هست و نقشه مدار هم راحت علاقمندان میتوانند بسازند
به جای LM-3915 میتوان از LM-3916 هم استفاده کرد.

منبع:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]