این رو برای vbulletin می گم ولی کلا صادقه روش هایش

خب كار اول اينه كه فايل XML رو به يه تكست اديتور( مثل emeditor ) بازكني. بعد تمام تيبل ها رو rtl كني( دقيق ترش اينه كه به جاي اين:كد:
<table

اينو بذاري:كد:
<table dir="rtl"

اين جوري راحت تره).
بعد تمام align هايي كه left هستند رو right كن.

بعدش قالبو ايمپورت كني.
بعد از نصب قالب از توي پنل مدير بخش header اشو انتخاب كن.
اينو توي فايل هدر اضافه كن:

__________________________________________________ __________________________________________________ _________

كد:
<script language="Javascript" type="text/javascript">functionstoreCaret(textEl) { if (textEl.createTextRange) textEl.caretPos =document.selection.createRange().duplicate();}var lang = 1; // 1:Farsi, 0: English// Farsi keyboard map based on ISIRI-2901var farsikey= [ 0x0020, 0x0021, 0x061B, 0x066B, 0x00A4, 0x066A, 0x060C, 0x06AF,0x0029, 0x0028, 0x002A, 0x002B, 0x0648, 0x002D, 0x002E, 0x002F, 0x0030,0x0031, 0x0032, 0x0033, 0x0034, 0x0035, 0x0036, 0x0037, 0x0038, 0x0039,0x003A, 0x0643, 0x003E, 0x003D, 0x003C, 0x061F, 0x066C, 0x0624, 0x200C,0x0698, 0x0649, 0x064D, 0x0625, 0x0623, 0x0622, 0x0651, 0x0629, 0x00BB,0x00AB, 0x0621, 0x004E, 0x005D, 0x005B, 0x0652, 0x064B, 0x0626, 0x064F,0x064E, 0x0056, 0x064C, 0x0058, 0x0650, 0x0643, 0x062C, 0x005C, 0x0686,0x00D7, 0x0640, 0x200D, 0x0634, 0x0630, 0x0632, 0x064A, 0x062B, 0x0628,0x0644, 0x0627, 0x0647, 0x062A, 0x0646, 0x0645, 0x067E, 0x062F, 0x062E,0x062D, 0x0636, 0x0642, 0x0633, 0x0641, 0x0639, 0x0631, 0x0635, 0x0637,0x063A, 0x0638, 0x007D, 0x007C, 0x007B, 0x007E ];function changeLang(){ if (lang == 0) { lang = 1; return true; } else { lang = 0; returntrue; }}function FKeyDown (txtFrm){ var key = window.event.keyCode; if(key == 145){ if (lang == 0) { lang = 1; return true; } else { lang =0; return true; }}}function FKeyPress(txtFrm) { var key =window.event.keyCode; if (key == 13) { window.event.keyCode = 13;return true; } if (lang == 1) { // If Farsi if (key == 0x0020&& window.event.shiftKey) // Shift-space -> ZWNJwindow.event.keyCode = 0x200C; else window.event.keyCode = farsikey[key- 0x0020]; if (farsikey[key - 0x0020] == 92) { window.event.keyCode =0x0698; } if (farsikey[key - 0x0020] == 8205) { window.event.keyCode =0x067E; } } return true;}function change(obj){if(lang==0)lang=1elselang=0;obj.focus();}</script>
__________________________________________________ _____________________________________________

خب ديگه تمومه. قالبت فارسي شد.

تكمله: بعضي قالب ها از نظر گرافيكي متقارن نيستند و چپ به راست كردنشونباعث ميشه كه بريزن بهم. در اين موارد بايد از يه برنامه اديت تصوير(فتوشاپ) استفاده كرد و عكس هايي رو كه لازمه چرخوند تا درست بشند