اوگوستا آدا بایرون (لاولیس) Ada Lovelace، در ۱۰ دسامبر سال ۱۸۱۵ در لندن به دنیا آمد، او دختر «لرد بایرون» شاعر معروف انگلیسی بود.
عمده شهرت آدا لاولیس، به خاطر نوشتن توضیحاتی در مورد ماشین محاسباتی مکانیکی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]است. امروزه او را نخستین برنامهنویس کامپیوتری میدانند. در شرایطی که هیچکس حتی بابیج پیشبینی نمیکرد که روزی کامپیوترها، کارهایی به جز محاسباتعددی انجام دهند، او در همان زمان، قابلیتهای کامپیوترها را زندگی آیندهبشر مثلا در زمینه هوش مصنوعی، بهکارگیری نرمافزارها و ساختن موسیقیپیشبینی میکرد.
آدا، در شرایطی به دنیا آمد که پدرش انتظار داشت، صاحب یک فرزند پسر شود.یک ماه بعد از به دنیا آمدن ادا، آنابلا -همسر بایرون- از او جدا شد وگرچه طبق قوانین بایرون حق داشت که سرپرستی آدا را به مادرش ندهد، اجازهداد آنابلا، آدا را با خود به خانه پدرش ببرد.
در سال ۱۸۲۴ لرد بایرون درگدشت، تا زمان مرگ او هیچ ارتباطی با دخترش برقرار نکرد و مادر آدا، تنها شخص در زندگی او به شمار میرفت.
در سال ۱۸۲۹، در ۱۴ سالگی آدا بیمار شد و بعد از یک دوره فلج یک ماهه، یکسال خانهنشین شد، اما در همین زمان از تحصیل دست برنداشت. وقتی که آدا ۱۷ساله شد، استعدادش در ریاضیات، نمود پیدا کرد. مادر آدا علاقه داشت که او،علایق کاملا متفاوتی را نسبت به پدر شاعرش دنبال کند، شاید به همین خاطربود که آدا جذب ریاضیات شد.
در سال ۱۸۳۵ او با ویلیام کینگ ازدواج کرد، ازدواجی که حاصل آن سه فرزند بود.


رفتهرفته او با بزرگانی مثل چالزبابیج، چارلز دیکنز و مایکل فارادی آشنا شد. اما مهمترین دوره زندگی آدارا میتوان یک بازه زمانی ۹ ماهه در فاصله سالهای ۱۸۴۲ تا ۱۸۴۳ دانست:
در سال ۱۸۴۲، چارلز بابیج برای ایراد یک سخنرانی در مورد «ماشین تحلیلی»به دانشگاه تورین دعوت شده بود. متن سخنرانی او را یک ریاضیدان جوانایتالیایی به نام «لوییجی منابرا» به زبان فرانسوی نوشته بود. آدا از سویبابیج مأمور شد که این یادداشتها را از زبان فرانسوی به انگلیسی ترجمهکند. این کار ۹ ماه طول کشید.
اما آدا به ترجمه اکتفا نکرده و چیزهایی هم بر این نوشتهها افزود. کل متنیکه آدا، به بابیج داد، ۶ قسمت داشت که از A تا G علامتگذاری شده بودند.قسمت G یادداشت که نوشتههای اضافه بر ترجمه خود آدا بود، طولانیترین قسمتمتن را تشکیل میداد. آدا در این قسمت الگوریتمی برای بهکارگیری در ماشین تحلیلی نوشته بود که با آن میشد [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]را محاسبه کرد. به خاطر نوشتن همین الگوریتم، که قابلیت به کارگیری در یکرایانه مکانیکی اولیه را داشت، آدا نخستین الگوریتمنویس کامپیوتری تاریخمحسوب میشود. گرچه برخیها خود بابیج را نویسنده این الگوریتممیدانند، اما یادداشتی از بابیج که در سال ۱۸۴۶ نوشته شده است، شکی باقینمیگذارد که آدا نقش اصلی را در نوشتن الگوریتم داشته است.

برای دیدن الگوریتم روی عکس کلیک کنید:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آدا در ۳۶ سالگی به خاطر ابتلا بهسرطان رحم درگذشت و در کلیسای سنت ماری ماگدالن در جوار پدری که هیچگاهنمیشناختش، به خاک سپرده شد.
- یکصد سال بعد از فوت او در سال ۱۹۵۳، یادداشتهای فراموششده او، مجددا منتشر شد.
- وزارت دفاع آمریکا به پاس قدردانی از او، نام یک زبان برنامهنویسی ایجاد شده توسط این دپارتمان، را زبان برنامهنوسی آدا نامید.
- تصویری از آیدا روی برچسبهای هولوگرام محصولات مختلف مایکروسافت، دیده میشود.
- از سال ۱۹۹۸، جامعه کامپیوتر انگلیس، جایزهای به نام آدا، به طور سالانهاهدا میکند و از سال ۲۰۰۸، یک مسابقه سالانه بین دانشجویان دختر رشتههایکامپیوتر به نام آدا برگزار میکند.
- در سال ۱۹۹۷ فیلمی با عنوان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]با محوریت داستانی آدا لاولیس ساخته شد. در این فیلم «تیلدا سوئینتون»،هنرپیشه مشهوری که این اواخر او را در فیلمهایی همچون «بعد از خواندن،بسوزان»، «جولیا» و «مایکل کلایتون» دیدهایم، نقش آدا لاولیس را بازیمیکند. داستان فیلم درباره یک نابغه کامپیوتر است که راهی برای ارتباط باگذشتگان پیدا میکند، او با آدا ارتباط برقرا میکند و تصمیم میگیرد او رابه زمان حال بیاورد.


- ویلیام گیبسون در سال ۱۹۹۰ کتابی با عنوان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در مورد نوشت که یک نوول تاریخی در مورد زندگی آدا است.