کشف یک برخورد عجیب و پرسرعت کیهانی توسط تلسکوپ هابلدانشمندان ناسا اعلام کردند شبح ایکس مانندی از ذرات فضایی که توسط تلسکوپ فضایی هابل ردیابی شده بود، در واقع دو اخترواره بوده اند که با یکدیگر برخورد کرده اند.


به گزارش خبرگزاری مهر، این جرم با نام P/2010 A2 اولین بار در تاریخ 6 ژانویه 2010 در کمربند اخترواره ای میان مریخ و مشتری و توسط رصدخانه LINEAR رصد شد و سپس تصویر شکل ظاهری و رشته غبارهایی که از آن به خارج پرتاب می شدند در 25 ژانویه توسط تلسکوپ هابل به ثبت رسید.

اخترشناسان از گذشته بر این باور بودند کمربند اخترواره ای تحت تاثیر برخوردهای متعدد به وجود آمده است اما تاکنون چنین برخورد از رو به رویی میان دو اخترواره مشاهده نشده بود. در صورتی که چنین تفسیری درست باشد، به آن معنی است که دو اخترواره کوچک و ناشناخته به تازگی با یکدیگر برخورد کرده و بارانی از ذرات را که توسط نور خورشید به سوی دنباله جذب می شوند به وجود آورده اند.دانشمندان در ابتدا گمان می بردند آنچه می بینند می تواند یک ستاره دنباله دار باشد اما تصاویر هابل پیچیدگی این ساختار ایکس مانند رشته ای را در نزدیکی هسته این جرم کیهانی آشکار کرد رشته های موجود در این ساختار از غبار و سنگ ریزه تشکیل شده است که مقداری از آنها تحت تاثیر فشار تابش نور خورشید به سمت عقب جرم کیهانی کشیده می شوند.

بر اساس گزارش رویترز، ناسا اعلام کرده است هسته این جرم ناشناخته در حدود 140 متر بوده و برخورد با سرعتی بسیار بالا، برابر 17 هزار و 702 کیلومتر بر ساعت، یا سرعتی پنج برابر یک گلوله شلیک شده داشته است.