دیدار عطارد با خورشید در 19 بهمن ماهدبیر انجمن نجوم اهواز با تاکید بر اینکه در روز 19 بهمن ماه سیاره عطارد در نزدیکی خورشید قرار می گیرد، گفت: این فرصت مناسبی برای رصدگران است تا این سیاره صبحگاهی را رصد کنند.


خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: سیاره تیر با عطارد در روز 19 بهمن ماه جاری به بیشترین حد کشیدگی شرقی از خورشید می رسد و در این زمان جدایی زاویهای آن برابر با 24 درجه و 25 دقیقه قوسی و 4/24 درجه است و این فرصت مناسبی است تا رصدگران بتوانند سیاره تیر را طی چند روز آینده در آسمان صبحگاهی و قبل از طلوع خورشید رصد کنند.

وی ادامه داد: سیاره تیر یا عطارد اولین سیاره منظومه خورشیدی (سامانه خورشیدی) است که در مداری بیضی شکل به دور خورشید در گردش است مدار هر سیاره دارای دو نقطه اوج ( دورترین فاصله ) و حضیض ( نزدیکترین فاصله ) است که نقطه اوج این سیاره برابر با 47 میلیون کیلومتر و نقطه حضیض آن برابر با 69 میلیون کیلومتر است.

دبیر انجمن نجوم اهواز گفت: این سیاره از دید ما ناظران زمینی، به دلیل قرار گرفتن در بین زمین و خورشید، همیشه در نزدیکی خورشید است و در صبحگاه و یا شامگاه دیده خواهد شد، اما در نیمه شب دیده نمیشود.

وی سیاره عطارد را "غزال تیزپای آسمان " خواند و اظهار داشت: این روزها فرصت مناسبی است تا رصد گران به دیدن این سیاره صبحگاهی بپردازند.