منطقه" نويبه" در عربستان براي تمام پيروان مذاهب الهي و بخصوص پيروان حضرت موسي (ع) مكان مقدسي ميباشد . اين منطقه همانجايي است كه حضرت موسي (ع) و پيروانش بعد از گذشتن از درياي سرخ و نجات از دست فرعون و همراهانش , محل سكونت او و يارانش شد . امروزه مردمان ساير كشورها با مذاهب مختلف از قبيل مسلمان و مسيحي و يهودي به اين مكان مي ايند تا يادگار ان دوران را بچشم ببينند . مكاني كه هنوز هم ميتوان خشم الهي را درانجا احساس كرد . ستوني كه ياران حضرت موسي (ع) به دستور او ساختند (اين ستون را امروز با نام كلومن يا يادگار موسي كليم ميشناسند ) تا يادگار عذاب و رحمت الهي - براي نسل امروز باشد – شايد همين احساس باعث شد تا " روني وايت " از خود بپرسد آيا براستي عذابي در كار بوده است؟! در اطراف او يك ستون و خرابه هاي باقي مانده از روزگاران بسيار دور قرار داشت – و روبروي او درياي قرار گرفته بود با نام درياي سرخ ... آيا اين دريا از وسط به دو نيم شده بود تا يكي از عزيزترين بندگان خدا به همراه يارانش از ميانش بگذرند!! و سپس فرعون و لشكريان با يكي از وحشتناكترين عذابهاي پروردگار روبرو شوند.؟!! ( و اترك الــبحر رهوا" انهم جند مغرقون و دريا را به آرامي ترك كن انها لشكري هستند كه غرق خواهند شد . 25 / دخان) همين سئوال باعث شد تا يكي از سخترين و پيچيدترين عمليات باستان شناسي توسط " روني وايت " و يارانش آغاز شود . در بين محققان و انديشمنداني " روني وايت " چهره شناخته شده اي ميباشد .. اولين كار تحقيقاتي او جستجو براي يافتن نشانه هاي از كشتي حضرت نوح (ع) بود . او موفق شد مدارك و مستنداتي را كه قبل از او بصورت پراكنده منتشر شده بود را بصورت كتابي كامل منتشر كند . ابتدا بايد مشخص مي شد كه حضرت موسي (ع) و يارانش از كجا به راه افتاده اند و كدام فرعون مغضوب پروردگار شده است .. كوچكترين مدرك ميتوانست انها را به سر منزل اصلي برساند .. همانگونه كه در بالا عنوان شد منطقه" نويبه" در عربستان آخرين ايستگاه حضرت موسي (ع) و يارانش بوده است . يك مورخ يوناني اشاره كوتاهي به اين واقعه عظيم كرده است . او ميگويد : حضرت موسي (ع) و يارانش از شمال منطقه جيزه (هيليوپوليس ) براه افتاده و بعد از گذشتن از كوه ها و بيابانهاي سينا خود را به منطقه اي (هايروت ) نزديك به آبهاي خليج عقبه رسانده اند - مورخ يوناني - اينجا را محل غرق شدن لشگريان فرعون مي داند . روايت ديگر كه توسط مورخان مصري بعد از گذشت 1800 سال بعد از ان واقعه نگارش شده است ,حكايت از ان دارد كه حضرت موسي (ع) از منطقه نزديك جيزه حركت كرده و بعد از گذشتن از رودخانه سينا ( امروزه اين رودخانه را با نام خليج سوئز ميشناسيم ) وارد منطقه بنام الطور در صحراي سينا شده و سپس خود را به نزديكي خليج عقبه امروزي رسانده و بعد از گذشتن از ان در " نويبه " سكنا گزيدن . بررسي چنين منطقه اي با چنين ابعادي كه شامل دو منطقه دريايي ميشود تقريبا" يك كار غير ممكن بنظر مي رسد . " روني وايت " در كتابش ميگويد : بعد از كسب اجازه مسئولين مصري و عربستان سعودي بيش از 3000 پرواز بر روي منطقه انجام شد, اما هيچ نشان قابل اعتمادي بدست نيامد . " روسي پترسون " يكي از همراهان " وايت " با ابزار الات پيشرفته تمام ساحل عقبه را چه در مرز مصر و چه در مرز سعودي با وسواس زياد مورد كتكاش قرار داد. . تيم ديگري تاريخ مصر باستان را مطالعه ميكردند . انها ميخواستند بدانند كدام فرعون مورد غضب پروردگار يكتا قرار گرفته بود.

نقشه هاي ماهواره اي

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَي‏ مُوسَي‏ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَي‏
? 77 ? طه : جزء 16
و در حقيقت به موسي وحي كرديم كه :بندگانم را شبانه ببر، و راهي خشك در دريا براي انان باز كن كه نه از فرارسيد