نیم قرن در جستجوی موجودات هوشمند فضایی


این مطلب با پشتیبانی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، تولید و منتشر شده است.

. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] .

. منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مدیر [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در موسسه SETI می باشد که در کالیفرنیای آمریکا واقع شده است. او پایه[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]گذار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بود که در آن به دنبال امواج رادیویی گسیل شده از موجودات هوشمند فرازمینی به دو ستاره Tau Ceti و Epsilon Eridani گوش فرا می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دادند.
این دو ستاره در فاصله تقریبی 12 سال نوری از زمین قرار داشته و تقریباً هم سن [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]باشند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


پروژه مذکور نام خود را از سرزمینافسانه ای اُز (land of Oz) در داستان معروفی به همین نام از "اِل فرانکباوم" گرفته است. سرزمینی که در دوردستها واقع شده، خیلی سخت می توان بهآنجا رسید و جمعیت ساکن در آن از موجودات عجیبی تشکیل شده که برای مانامأنوس هستند.
از آوریل تا جولای سال 1960 گیرنده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]های آنتن 28 متری [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] این پروژه به مدت 6 ساعت در روز روی فرکانس 1420 مگاهرتز که و طول موج 21 سانتیمتر نتظیم می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]شد. این مشخصات تابشی اتم سرد هیدروژن است. آنها به دنبال سیگنالهایی هوشمند بودند که حدس می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]زنند موجودات فرازمینی مشتاق ارتباط برایشان ارسال خواهند کرد. پس ازپایان این پروژه دانشمندان شروع به فکر کردن درباره احتمال یافتن موجوداتفضایی در جایی فرای زمین نمودند. این ایده که آن روزها خنده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دار به نظر می رسید و ایده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]های جدید فراوانی که بعدها به آن اضافه شد، زمینه[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تحقیقات مفصل آتی بشر را برای یافتن حیات در جهان، محیا نمود.
مصاحبه[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ای که در ادامه می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]خوانید حاصل گپ دوستانه فرانک دراکِ با ریچارد فیشر، نویسنده [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به مناسبت پنجاه سالگی این کوشش می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]باشد. این مصاحبه توسط [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به صورت آزاد ترجمه شده است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
.چه چیزی باعث شد تا ایده پروژه اُزما در ذهنتان شکل گیرد؟
در سال 1957 من در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] دانشگاه هاروارد مشغول مطالعه خوشه ستاره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ای پلیادس بودم که ناگهان ما یک سیگنال اضافه از آن نقطه از آسمان دریافت کردیم. این موضوع می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]توانستناشی از فعالیتهای رادیوآماتوری در نزدیکی رصدخانه باشد اما من بر اینعقیده بودم که ما یک نشانه رادیویی واضح از تمدنی فرازمینی دریافت کرده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ایم.در آن لحظه احساس خیلی عجیب و با شکوهی داشتم که هیچ گاه قبل و بعد از آندوباره تجربه نکردمش. همزمان احساس شادی و هیجان زیادی به سراغم آمده بودو فکر می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]کردم که هر آنچه می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دانیم، می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]رود که تعییر پیدا کند.
.چه قدر خوشبین بودید زمانی که کار روی پروژه را شروع کردید؟
در سال 1960 زمانی که ما کارمان را در پروژه اُزما آغاز کردیم، می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دانستیم که هر ستاره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ای می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]تواندمنبعی برای ارسال سیگنالهای مورد علاقه ما باشد. شانس با ما بود کهموفقیتهای جانبی دلسردمان نکرد. در آن زمان ما از جهان بالای سرمان خیلیکم می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دانستیم و بنابراین امیدوارانه کار می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]کردیم.
.درابتدای کار شما پروژه را مخفیانه آغاز کردید. آیا این به این دلیل بود کهشما نسبت به حدس و گمان خود برای یافتن موجودات قرازمینی بدبین بودید؟
در سالهای 1960 برای دانشمندان یک جور ممنوعیت اخلاقی وجود داشت که درباره زندگی فراستاره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ای فکر کنند. این کاری بود که فقط دانشمندان شرور به آن مشغول می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]شدند. اما ما خیلی شجاع و جسور بودیم و اصلاً فکر هم نمی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]کردیم که به خاطر این نوع نگرشمان باید شرمنده باشیم.
.پنجاه سال است که به ماورای زمین گوش می دهید. آیا فکر میکنید که تا حالا باید چیزی می شنیدید؟
در طی این سالها من واقع[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]گراتر شده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ام. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]که من به جهان معرفی کردم، می گوید که ما برای شنیدن پیام تمدنی غیر ازخودمان باید حداقل به 10 میلیون ستاره گوش فرا دهیم. اما باز هم هیچتضمینی وجود ندارد که در صورت وجود یک تمدن فرازمینی، آنها مبادرت بهارسال سیگنال نمایند و یا اگر این کار را انجام دهند شاید در فرکانسیمتفاوت از آنچه ما به آن گوش می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دهیم، این کار را بکنند. ما تا امروز تحقیقاتمان را بر روی تعداد بسیار زیادی از ستاره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ها به سرانجام رسانده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ایم، اما تعداد آنها هنوز به رقم 10 میلیون عدد نرسیده است. کاری که ما تا امروز انجام داده[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]ایم مثل خریدن بلیط بخت[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]آزمایی است. احتمال کمی وجود دارد که شما در این دوره از قرعه[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]کشی برنده شوید.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]اولین پیام به موجودات فضایی
در سال 1974از تلسکوپ رادیویی آرسیبو واقع در پورتوریکو پیامی به فضا فرستاده شد کهشامل 1679 پالس قطع و وصل بود. این پیام به سوی خوشه کروی M13 «گویمتراکمی از ستارگان که با ما 25 هزار سال نوری فاصله دارند» نشانه روی شد.یک موجود هوشمند فضایی خواهد فهمید که عدد 1679 حاصل ضرب عدد 23 در 73 استکه به صورت پالس در مستطیلی به عرض 23 ستون و طول 73 ردیف قرار گرفته است.این مستطیل ، دیاگرام تصویری را میسازد که بیانگر مبانی حیات روی کرهزمین است.
[BLOCKQUOTE]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[/BLOCKQUOTE][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
.آیا ما هم باید همزمان شروع به ارسال سیگنالهای رادیویی به سمت دنیای خارج نماییم؟
صادقانه بگویم، نه. برای یک تمدنفرازمینی پیشرفته در حد و حدود ما بسیار سهل است که رادیوتلسکوپی بسازد وبه امواج عادی ارسال شده از ما مانند سیگنالهای تلویزیونی گوش فرا دهد.اینکه منابعمان را صرف ارسال یک یا دو نعره بلند به سوی دنیا نماییم بی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]فایده است.
.استدلالی هم وجود دارد که ارسال سیگنال می تواند به مفهوم اعلام جنگ باشد.
بله و اگر چنین چیزی روی دهد تقصیر مناست چون که در سال 1974 من قویترین پیام رادیویی تا امروز را ازرادیوتلسکوپ آرسیبو که در پورتوریکو قرار دارد به فضا ارسال کردم. من درآن زمان از سوی ستاره[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]شناسی به نام رویال به شدت مورد مواخذه قرار گرفتم. او خیلی نگران عواقب این کار بود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]به نظر شما یک موجود فضایی چه شکلی خواهد بود؟
طبعاً ما از نظر شکل ظاهری و زیست شناسی شبیه به هم نخواهیم بود. ما انسانها از طراحی خوبی برخورداریم. خیلی خوبه که ما می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]توانیم روی دو پا بایستیم چون این موضوع به ما امکان می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]دهد تا از دستانمان استفاده کنیم. در ضمن خیلی عالیه که سرمان بالای بدنمان قرار دارد، چون می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]توانیمشکارمان را ببینیم. اما وجود دو دست خیلی ایده خوبی نیست. هرکسی که تلاشکرده چمدانهایش را از ماشین به خانه حمل کند، حتماً با این مشکل روبرو شدهاست. بنابراین آدم فضاییهای فرضی من تا حدود زیادی شبیه خود ما خواهند بوداما با چهار دست! هرچند هیچ کس نمی[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]داند که مسیر تکامل در شرایط مختلف چه مسیری را طی می[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]کند.

براي مطالعه بيشتر مراجعه فرماييد به:
...[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
...[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
...[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
...[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
...[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، پژوهشگر علوم و فناوری فضايی.
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]