تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

قارچ "آرميلاريا اوستويا" (‪ (Armillaria ostoyae‬كه در ميان مردم به "پوسيدگي ريشه" معروف است در نتيجه شيوع گسترده در "پريري سيتي" در ايالت "اورگان" به بزرگترين موجود زنده در جهان تبديل شده است.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از پريري سيتي، يك مقام ايالت اورگان گفت، در حال حاضر اين قارچ بيش از ‪۳۵۴۰‬كيلومتر مربع از لايه زير زمينهاي خارج اين شهر را در ايالت "اورگان" پوشانده است و مقامات حيات وحش نميدانند چگونه رشد آن را متوقف كنند.

با توجه به اينكه برخي تخمينها سن اين قارچ را هشت هزار سال برآورد ميكنند، اين موجود طبيعي زمان زيادي فرصت داشته است تا در سراسر اين منطقه گسترش يابد و ساير موجودات زنده، ندانسته روي آن قرار بگيرند.

اين قارچ اكنون در منطقهاي برابر با هزار و ‪۶۰۰‬زمين فوتبال گسترش يافته، فقط در مناطقي كه درختها را از بين برده است، محسوس است.

مقام ياد شده گفت، اين موجود زنده كه ركورد اشغال بيشترين مكان را به خود اختصاص داده است چهار سال قبل بخشي از پيكر خود را در يك آتش سوزي از دست داد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]