زمين از چشم بيگانگان فضايي پنهان ميشود!يك دانشمند سرشناس علوم فضايي در انگليس ادعا كرده است كه فرصتهاي موجودات بيگانه فضايي براي شناسايي زمين اغلب از دست آنها ميرود، چون تحولات ديجيتالي سبب پنهان شدن اين سياره خاكي از چشم آنها ميشود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته دكتر فرانك دراك، مجموعهاي از انتقالات آنالوگي حاصل از تلويزيون، راديو و رادارها موجب ميشود كه سياره ما به لحاظ الكترونيكي از چشم فضاي خارجي نامرئي بماند.

وي تاكيد كرد: اين انتقالات ديجيتالي زميني بسيار ضعيف هستند و بنابراين شناسايي آنها توسط حيات فرا زميني كار ساده اي نخواهد بود.

وي افزود: اين روزها هم ماهوارهها معمولا هدف اصلي سيگنالهايي هستند كه از طرف زمين منتشر ميشوند و بنابراين در واقع هيچ سيگنالي نميتواند به فضاي خارجي برسد.

دكتر دراك كه به وجود حيات هوشمند در جايي در كائنات معتقد است، اعتقاد دارد كه آنها خيلي هوشمندتر و پيشرفتهتر از حيات زميني هستند.