مرجان کلهر اولین بانوی ایرانی است که در المپیک زمستانی ونکور شرکت می کند.
ایندر حالی است که رئیس فدراسیون اسکی کسب جایگاهی به مراتب بالاتر ازالمپیکتورین را هدف تیم ملی ایران در المپیک 2010 ونکور اعلام کرده و اینشایدبتواند فرصتی برای درخشش اسکی ایران تلقی شود.


ایلنا: پس ازاعلام رنكينگ و امتيازات اسكي بازان از سوي فدراسيون جهانياسكي چهارنماينده ايران حاضر در بازيهاي المپيك زمستاني ونکور كانادامشخص شدند کهدر میان آنها نخستین المپین محجبه زن ایران در المپیکزمستانی نیز همچونالمپیک تابستانی خودنمایی می‏کند.

به گزارش ايلنا؛ در بخش مرجانكلهر اسکی‏باز پرسابقه و محجبه کشورمانبا امتياز 112 در مارپيچ كوچك و 124در مارپيچ بزرگ به عنوان نخستين بانویالمپيكي ورزش هاي زمستاني ايرانسهميه حضور در المپيك ونكور كانادا را ازمیان سه کاندیدای بانوان کشورمانبرای این جایگاه كسب كرد تا اسکی ایرانحضوری متفاوت نسبت به ادوار پیشیندر المپیک زمستانی داشته باشد.

در بخش مردان نيز پوريا ساوه شمشكيبا كسب رنكينگ 312 در جهان در رشتهآلپاين توانست اولين ورودی المپيكيايران را در اسكي به دست آورد و حسينساوه شمشكي با كسب رتبه 426 توانستسهميه دوم ورود به المپيك را كسب كردهو از اين سهميه نيز براي ايراناستفاده كند. در رشته فضانوردي، سيد ستارصيد با 22 سال سن با امتياز 117فدراسيون جهاني مجوز حضور در بازيهايالمپيك كانادا را به دست آورد.

اسكيايران همچنين در آلپاين در كوچك و بزرگ دو سهميه ديگر كسب كرد.اين سهميهها در سايه تلاش هاي فدراسيون اسكي در جهت برگزاري ليگ هاي منظمتحت نظارتفدراسيون جهاني به دست آمده كه اين ليگها از سال 83 تاكنون بيشاز 40مسابقه برگزار شده است اما در خصوص سهمیه بانوان باید نقش کلهر کهاز کودکیجزو اسکی‏بازان پیست دیزین بوده را به مراتب پررنگ‏تر ازبرنامه‏ریزیفدراسیون در بخش بانوان دانست.

اين نهمين دورهاي است كه نمايندگانايران در بازيهاي المپيك زمستانيشركت مي كنند که در این میان كسب مقام 36و 32 علي داد و ساوه شمشكي دربازيهاي المپيك زمستاني 2006 تورين ايتاليابهترين مقام اسكي بازان ايرانتاكنون به شمار مي رود اما در ملي پوشاناعزامي ايران به بازي هاي المپيكزمستاني 2010 ونكور كانادا به لحاظ كميت وكيفيت نسبت به تمام دوره هاييكه ايران نماينده داشته بيشترين نفرات است.

ایندر حالی است که رئیس فدراسیون اسکی کسب جایگاهی به مراتب بالاتراز المپیکتورین را هدف تیم ملی ایران در المپیک 2010 ونکور اعلام کرده واین شایدبتواند فرصتی برای درخشش اسکی ایران تلقی شود.

در حال حاضر نفراتتيم ملي زير نظر ايوان، مربي بلغارستاني در پيستاسكي شمشك مشغول تمرينهستند و مراحل آماده‏سازی را برای شرکت در المپيكزمستاني 2010 ونكووركانادا از 23 بهمنماه سال جاري آغاز ميشود، پشت سرمی‏گذارند.

درهمین چهارچوب مراسم جشن رهسپاری کاروان اعزامی ایران به بازی هایالمپیکزمستانی 2010 ونکوور کانادا روز 17 بهمن ماه در هتل المپیک تهرانبا حضورمسئولان سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون اسکی ودیگر اعضایورزش کشور برگزار و تیم ملی چهار نفره کشورمان 20 بهمن ماهراهی محلبرگزاری بازیهای المپیک زمستانی خواهد شد.