نمایش نتایج: از شماره 1 تا 15 , از مجموع 15

موضوع: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش در ايسنا
  خودشان به من آمپول زدند!
  تا پاي مرگ از سعيد دفاع ميكنم
  "سارانداليف" به جاي رضازاده تست داد


  يكقرآن كوچك از جيبش بيرون ميآورد و در حالي كه حلقهي اشك، چشمانش را سرخكرده، ميگويد: «به همين قرآن قسم كه پسر من دوپينگي نيست و آنهاميخواهند جوانم را قرباني كنند. من هم تا آخرين نفس، حتي اگر اعدامم همكنند از حقمان يك قدم عقب نمينشينيم.»

  اين سخنان عزيزعليحسيني، قهرمان سالهاي دور وزنهبرداري آسيا و پدر سعيد عليحسيني استكه پس از مثبت اعلام شدن سئوالبرانگيز آزمايش دوپينگ فرزندش، با مسئولانفدراسيون اتمام حجت كرده و ميخواهد بسياري از حقايق و سئوالهاي ذهنش رابا مردم در ميان بگذارد.

  بهگزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فضاي وزنهبرداري ايران اينروزها اينقدر شوكآور و تاسفبرانگيز است كه حتي رسالت اصلي و حرفهاياطلاع رساني را هم تحت شعاع خودش قرار ميدهد. هر چه تلاش ميكنيم ازچارچوبها اصلي كار رسانهاي خارج نشويم، بازهم مجبور ميشويم از عمقفاجعههاي موجود مرثيهسرايي كنيم. مرثيهاي كه آخرين پردهاش بر مرگسهراب است. سهراب، آن اميد ايران زمين.

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** شروع غيرحرفهاي وسئوالبرانگيز!

  ماجرااز آنجا شروع شد كه دوشنبه - پنجم بهمن - داراب رياحي، نايب رييس فدراسيونوزنهبرداري به يكباره به نمايندگان رسانههاي گروهي اعلام كرد كه نمونهآزمايش دوپينگ "سعيد عليحسيني" مثبت اعلام شده و او براي هميشه بايد ازدنياي وزنهبرداري خداحافظي كند. اين خبر در حالي اعلام شد كه هيچ كدام ازمراحل قانوني، بنابر قوانين آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ طي نشده و حتيمراجع ذيصلاح نيز همچون فدراسيون بينالمللي وزنهبرداري به آن اشارهنكردهاند!

  در مورد مثبت شدن دوپينگ سعيد عليحسيني صدها سئوالوجود دارد كه هر كدام ميتواند قبول اين مسئله را سخت و سختتر كند. پس ازهمين ماجرا بود كه عزيز و سعيد عليحسيني به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آمدند تا بسياري از سئوالها و ناگفتههاي خود را براي مردم بيانكنند. تا مردم قضاوت كرده و افكار عمومي راه را براي پيگيريهاي آنهابازتر كند.

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  ***سابقه مشكلات عليحسيني

  عليحسينياز سال پيش كه توانست ركوردهاي دسته فوق سنگين جوانان جهان را بشكند، جايخود را به عنوان يك پديده جديد در وزنهبرداري دنيا باز كرد. او اگر دربازيهاي المپيك مصدوم نبود به گفته كارشناسان فدراسيون بينالمللي يكي ازمدالهاي المپيك پكن را به خود اختصاص ميداد. عملكرد او به قدري خوب بودكه بسياري عقيده داشتند سعيد نه تنها جانشين خوبي براي رضازاده خواهد شد،بلكه ميتواند همهي ركوردهاي جهاني و المپيك او را بشكند و به نام خودثبت كند. همين موضوع براي او خطرناك بود.

  سعيد عليحسيني پس از رقابتهاي جوانان آسيا بارها به اردو دعوت شد و تا ماهها از حضور در اردوي تيم ملي به دلايل مختلف طفره رفت.

 4. #4
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** افشارزاده قول داد هيچ مشكلي در اردو براي سعيد بوجود نيايد

  عزيزعليحسيني كه خود قهرمان وزنهبرداري آسيا بوده در اين مورد به ايسنا گفت:«من پيش از اين كه سعيد به اردو برود، گفتم كه اين بچه من 21 سالش است وميخواهم كه درسش را در كنار وزنهبرداري تمام كند. ديپلمش را بگيرد، بعدبيايد در اردو. اين موضوع را به صورت كتبي به افشارزاده نوشتم. افشارزادهنامه من را به حسين رضازاده تحويل داد. رضازاده هم نامه من را به جاياينكه مطالعه كند و بگويد كه سعيد علي حسيني اردو نرود، نامه من را پارهكرد و بيرون انداخت. سعيد بعدا آن نامه را در اردو پيدا كرد. اينها (كادرفني) از قبل ميخواستند كه سعيد را محروم كنند، از هشت ما پيش. از همانزماني كه گفت اردو نميآيم. من هم آن موقع گفته بودم كه صلاح نميدانمسعيد به اردو بيايد. كساني واسطه شدند و آمدند به ما گفتند كه اجازه بدهسعيد به اردو برود و ما را پيش افشارزاده بردند. من آن موقع گفتم كه راضينيستم سعيد به اردو برود. افشارزاده هم آن موقع گفت من ضمانت ميكنم، هرمشكلي كه براي سعيد به وجود بيايد جوابگو هستم. آن موقع اين موضوع راافشارزاده شفاهي به ما قول داد و پرويز جلاير هم كه دبير فدراسيون است،شاهد ماجرا بود. اميدواريم اكنون افشارزاده پيگير كارهاي سعيد باشد. حتييكي از مسوولان فدراسيون هم پس از اينكه سعيد به اردو رفت، به رييسفدراسيون نامه نوشت كه علي حسيني در اردو امنيت ندارد.»

 5. #5
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** راضي نبودم به اردو بروم

  سعيدعلي حسيني هم در مورد رفتنش به اردو به ايسنا گفت: « پس از اين ماجراهاييكه پدرم گفت، من را به اردوي ازبكستان دعوت كردند. همه ميدانند كه ايناردوها براي چيست و چه اتفاقهايي در اين اردوها ميافتد. من حضور در ايناردو را قبول نكردم، چون ميدانستم برايم مشكل به وجود خواهد آورد. در ايناردوها كارهايي انجام ميدادند كه ورزشكار براي مسابقه آماده شود كه حالامن نميخواهم جزييات اين كارها را روشن كنم. خيلي از مسائل ديگر هم هست كههنوز نياز به گفتن آنها نيست. من به اردوي ازبكستان نرفتم و پس از اينكهاينها از اردوي ازبكستان آمدند كميتهاي را تشكيل دادند و گفتند سعيد عليحسيني را از حضور در تيم ملي محروم ميكنيم. رضازاده گفت كه علي حسينيبايد مانند يك سرباز در اختيار تيم ملي باشد و خدمت كند. من گفتم، منخدمتم را ميكنم، اما اكنون نميتوانم به اردو بيايم، چرا كه درس دارم. منو پدرم آن موقع اعلام كرديم كه اردو براي ما امنيت ندارد و همين مسالهباعث شد كه جلاير ما را پيش افشارزاده ببرد. افشارزاده در آن جلسه به ماگفت كه رضازاده ديگر رضازاده سابق نيست، او همانند دوران ورزشكارياشنيست. او اكنون مسووليت دارد و پيشرفت تو برايش موفقيت محسوب ميشود و گفتكه من هم ضمانت ميكنم كه هيچ مشكلي برايت پيش نيايد. حتي براي اينكه منرا راضي كنند كه به اردو بروم، به من گفتند كه ما معلم خصوصي برايتميآوريم كه درست را بخواني كه متاسفانه هيچ كدام از اينها انجام نشد.افشارزاده مسوول اصلي است و او بايد مشكلم را پيگيري كند.»

  ويادامه داد: « من از15 تيرماه به اردو رفتم. دو هفته در تهران بوديم. بعداز آن رفتيم اردبيل و در آنجا باز هم شروع كردند! و بعد رفتيم اردويچابكسر كه در اردوي چابكسر تنها دو روز زارع و رضازاده آنجا بودند و بقيهدست پانزوان بود. پس از اين كه از چابكسر به تهران آمديم، مسوولان اردو بهما گفتند كه از آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ براي نمونهگيري آمدهاند.در حالي كه آنها از فدراسيون جهاني آمده بودند. دوم آبان ماه هم از مانمونهگيري كردند كه من با خيال راحت به نمونهگيري رفتم. بدون اينكه هيچمشكلي وجود داشته باشد، آخر آبانماه به رقابتهاي جهاني رفتيم كه آناتفاقهاي شگفتانگيز برايمان رخ داد.»

 6. #6
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** در كرهجنوبي مصدوم نشده بودم، گفتند وزنه نزنم

  كمتراز 24 ساعت مانده تا مسابقه سعيد عليحسيني در رقابتهاي جهاني 2009 كرهجنوبي و درحالي كه او شانس نخست كسب مدال طلا محسوب ميشد، به يك بارهاعلام شد كه عليحسيني آسيب ديده و نميتواند در رقابت شركت كند. آسيبديديگياي كه بسياري آن را مشكوك قلمداد كردند.

  سعيد عليحسيني دراين رابطه به ايسنا گفت:« من در مسابقههاي جهاني مصدوم نبودم. درمسابقههاي جهاني يك شب مانده به مسابقه، پدرم را صدا كردند. پدرم رفتصحبت كرد. رضازاده و كادر فني نامهاي را به ما دادند و گفتند شمانميتوانيد در مسابقه وزنه بزنيد. به ما گفتند كه نامهي تذكري از سويآقاي "آيان" ( رييس فدراسيون بينالمللي ) آمده و اجازه نداريد در اينمسابقه شركت كنيد. ما گفتيم بايد چكار كنيم و گفتند:" آقاي آيان گفته بايدوزنهبردار كرهاي اول شود. همين طور كه وزنهبردار آلمان و روسيهنيامده." البته اين صحبتها را زارع ميكرد و رضازاده بيشتر سكوت كردهبود. به من گفتند كرهاي بايد اول شود. تو هم بايد كنار بكشي تاوزنهبردار كرهاي اول شود. به من گفتند آيان با وزنهبردار كرهاي بستهكه او اول شود. آنجا صحبت از دوپينگ نبود. يك نامهاي به ما نشان دادند كهاين اخطاريه است. ما گفتيم اخطاريه چيست؟ وقتي نامه اخطاريه را ديدم، زارعبه عنوان مربي تيم آن را از من گرفت و در ساكش انداخت و گفت اين نمايشي وبي اهميت است. به من گفتند كه آقاي افشارزاده چون به آقاي آيان پول نداده،آيان ناراحت شده و او با توجه به اينكه ميدانسته تو مدال ميگيري، دستروي تو گذاشته تا تو وزنه نزني. به من گفتند كه ما ميرويم فدراسيون جهانيپول ميدهيم و مشكل تو حل ميشود. هيچ كس هم نميفهمد. حتي اين را به منگفتند كه آيان گفته شما عكاس ورزشي داريد يا من بگويم عكاس ما بيايد كه ازدست سعيد عكس بگيرد و به رسانهها بگوييد كه مصدوم شده است. من و پدرم اينرا قبول نكرديم. افشارزاده زنگ زد به پدرم كه چه شده است؟ پدرم گفت منميخواهم موقع مسابقه بروم و روي تخته بنشينم، چرا كه ميخواهند حق ما رابخورند. پدرم گفت نميگذارم حق سعيد ضايع شود. افشارزاده هم گفت شما باآبروي ايران بازي نكنيد. اين طوري آبروي ايران ميرود. بعد از آن ما همقبول كرديم. وقتي آمديم ايران، دكتر شهابي(عضو كميته پزشكي فدراسيونبينالمللي) گفت كه سعيد علي حسيني دوپينگش مثبت شده و من در فدراسيونجهاني ديدهام.»

 7. #7
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** نقشه اين بازي از كرهجنوبي شروع شد

  عزيزحسيني پدر هم در اين رابطه خاطر نشان كرد:« روزي كه رسيديم كرهجنوبي ديدمكه سعيد تنها و بدون مربي تمرين ميكند. آنجا اين سوال برايم بوجود آمد كهمربي و سرپرستي كه از اينجا ميروند، براي چه ميروند؟ روزي كه من رسيدمآنجا هيچ كس بالاي سر سعيد نبود كه تمرين كند. او تنها داشت تمرين ميكرد.پس مربيان آن موقع كجا بودند؟ من به عنوان پدرش آنجا بودم. يك ورزشكاري كهاز اينجا ميرود بايد تنها آنجا تمرين كند؟ اين سوال اول من است. مربيانما براي چه رفته بودند؟ براي توطئه كردن رفته بودند؟ براي نابودكردن سعيدرفته بودند؟ سه بار آقايان رضازاده، افشين رياحي و بهمن زارع با آيان دركرهجنوبي جلسه گذاشتند. در مورد چه بود؟ چرا جلسه گذاشته بودند؟ چهمسالهاي داشتند كه اين قدر مهم بود؟ سوال ديگرم اين است؛ يك ورزشكاري كهدوم آبانماه تست داده، نتيجه آن طبق قوانين 15 روز پس از تست بايد اعلامميشد. كدام قانوني نوشته كه يك روز مانده به مسابقه اعلام كنند كهورزشكار محروم است يا نميتواند در مسابقه شركت كند؟ چرا به ما گفتند كهكرهاي بايد اول شود؟ من ميخواهم بدانم اين بر اساس كدام قانون اعلام شدهاست؟ الان كه اعلام ميكنند سعيد علي حسيني دوپينگش مثبت شده در كدام سايتنوشته شده است؟ دكتر طاهري در كره چه كار ميكرد؟ چرا نميگذاشتند ماخودمان برويم با مسوولان فدراسيون جهاني صحبت كنيم؟ چرا مانع ما ميشدند؟چرا ما وقتي ميخواستيم برويم وزنه بزنيم و گفتيم اگر ما مشكل داريم بگذارآنجا جلوي ما را بگيرند، قبول نكردند؟ چرا به صورت علني بچه من را فداميكنند؟ با چه حسابي؟ اين را من از شما سوال ميكنم تا جواب دهيد. اگرميخواهند نابودش كنند، درست است، حق هم دارند براي اينكه براي اينورزشكار هيچ زحمتي نكشيدند. من براي او زحمت كشيدم. به عنوان پدر و بهعنوان مربي او را به اينجا رساندهام. به اين سادگي و راحتي دارند بچه منرا نابود ميكنند و با سرنوشت زندگياش بازي ميكنند. ماجراي كلي بچه مناين است. ميخواهم اين را بدانم آقاي افشين رياحي در اين مملكت چه كارهاست؟ يك كارمند ساده مگر ميتواند آنجا با آقاي آيان صحبت كند كه بگويد منمشكل سعيد علي حسيني را درست ميكنم. چرا نامه محروميت ما را به افشينرياحي داده بودند؟ اينها بايد بررسي شود ببينيم كه افشين رياحي اينجا چهكاره است؟ افشين رياحي اين نامه را آورده، از طرف ديگر هم بهمن زارع گفتهاين نمايشي و فرماليته است. آقاي هادي پانزوان با دهان آرنج سعيد راميمكيد تا كبود شود كه عكس بگيرند كه بگويند سعيد عليحسيني مصدوم شدهاست. كجا سعيد مصدوم شده بود؟ همه اينها نقشه بود. همه اينها نقشهايبود براي نابود كردن سعيد. ما هم قبول نميكرديم. من گفتم كه اعتراضميكنم. گفتم من ميروم روي تخته مينشينم و نسبت به اين موضوع اعتراضميكنم. به من گفتند با آبروي ايران بازي نكن و اين كار براي ايران بدميشود. ما ميرويم ايران اين مشكل را حل ميكنيم. بهمن زارع بود، حسينرضازاده بود، افشين رياحي بود، هادي پانزوان هم بود. اينها به ما گفتند ماخودمان از پشت پرده اين موضوع را حل ميكنيم. به ما گفتند كه پلهاي پشتسرمان را خراب نكنيم. آقاي عبداللهي (مدير مستعفي روابط عمومي فدراسيونوزنهبرداري) هم آنجا شاهد بود كه گفت من ميدانم كه مشكلي نيست. آيانبرنامهاي چيده تا وزنهبردار كرهاي قهرمان شود. ما كه برگرديم مشكل راحل ميكند. اكنون كه برگشتيم ميبينيم مشكل كه حل نشده هيچ، توطئه همميكنند كه سعيد را نابود كنند. اين بازي ماست.»

 8. #8
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** سئوالهاي قانوني

  بنابرقوانين آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ كه فدراسيون بينالمللي وزنهبردارينيز از آن قوانين پيروي ميكند، دو هفته پس از نمونهگيري بايد نتايجاوليه نمونهها مشخص شود و كساني كه در آزمايش اوليه نمونهها مشكل دارند،مشخص شوند. پس از آن به صورت قطعي نتيجه نمونه A مشخص شده و در صورتاعتراض طرف مورد اتهام، نمونه B آزمايش ميشود. پس از پايان اين پروسهنتيجه اعلام خواهد شد و هيچ مدارايي در آن نخواهد بود. اين مراحلي است كهعزيز و سعيد عليحسيني معتقدند در مورد آنها طي نشده و نسبت به همه مراحلاعتراض دارند.

  سعيدعليحسيني در اين رابطه به ايسنا گفت: «در مورد اينكه اعلام كردهاندآزمايش دوپينگ من مثبت شده، من اين موضوع را اصلا قبول ندارم. چون اين رابايد فدراسيون بينالمللي اعلام كند و هنوز اين كار را نكردهاند. حالا مننميدانم كه اين خبر از كجا نشات گرفته كه مسوولان فدراسيون اعلامكردهاند. من تا آنجا كه ميدانم دوم آبانماه از ما آزمايش دوپينگ گرفتندو طبق مقررات بايد 15 روز بعد اعلام ميكردند. ما 28 آبان رفتيم مسابقهجهاني و پيش از آن هيچ مشكلي پيش نيامده بود.»

  وي تصريح كرد:« حتيزماني كه تست 9 نفر از مليپوشان مثبت شد، 15 روز پس از نمونهگيري بهصورت تلفني اعلام كردند كه نمونه تعدادي از ورزشكاران مثبت شده و آنهااجازه حضور در رقابتهاي جهاني را ندارند. مسوولان فدراسيون اكنونميگويند كه فدراسيون جهاني به ما مهلت داده در حالي كه اگر من مشكل داشتمزودتر اعلام ميكردند. اكنون دو ماه از مسابقه جهاني هم گذشته. چقدر ديگرميخواهند مهلت بدهند تا فدراسيون جهاني اعلام كند. اكنون پس از چهار ماههنوز اسم من در فدراسيون جهاني اعلام نشده، علت اين موضوع چيست؟ چرا پيشاز اعلام شدن اسمم، مسوولان فدراسيون اين گونه مصاحبه ميكنند؟ تا به حالفدراسيون جهاني به كدام ورزشكار چهار ماه فرصت داده است؟ هليل موتلو كهقهرمان سه دوره المپيك است، زماني كه دوپينگش مثبت شد، خيلي زود اعلامكردند. مگر عاشق چشم و ابروي من هستند كه به من مهلت بدهند. اين باوركردنش سخت است.»

  عزيزعليحسيني هم گفت: «من به نكتهاي ديگر ميخواهم اشاره كنم. طبق قانونبايد به من اعلام ميكردند كه نمونه اول پسر من مثبت اعلام شده و مناعتراض كنم. آنگاه300 دلار به حساب بريزم تا نمونه B را آزمايش كنند. كجامن اين مراحل را گذراندم؟ كجا فدراسيون جهاني اعلام كرده كه مسوولانفدراسيون ما اين گونه مصاحبه ميكنند؟ پس بايد موضوع چيز ديگري باشد. آنهاميخواهند سعيد را از بين ببرند. من خيالم راحت است كه سعيد هيچ دارويينخورده است و اين كار را نكرده است و اين يك پاپوش براي پسر من است.ميخواهند سعيد را نابود كنند. من مطمئنم كه آزمايشي كه دوم آبان گرفتندمنفي بوده است. من بر اساس قانون ميگويم فدراسيون جهاني اگر نمونه سعيدمثبت شده بود، زودتر از اينها اعلام ميكرد.»

  پدرسعيد عليحسينيخاطرنشان كرد: «من اكنون اين را ميگويم و پشت حرفم هم هستم. داراب وافشين رياحي هستند كه براي خراب كردن رضازاده اين كارها را انجام ميدهند.به خاطر اينكه حسين رضازاده و سعيد علي حسيني رودرروي هم قرار گيرند،همديگر را از بين ببرند و در اين ميان رياحيها استفاده كنند. همه اينهابه نفع رياحيهاست. من اكنون اين را ميخواهم بگويم چرا بايد افشين رياحيدر كره بر روي يك برگه كاغذ بدون آرم و بدون سربرگ به ما اعلام كند كهسعيد دوپينگ كرده است؟ چرا اين را نگذاشتند به صورت رسمي فدراسيون جهانياعلام كند؟ چرا برگهاي كه به ما دادند به سرعت زارع از ما گرفت و آن راداخل كيفش گذاشت و گفت اين برگه نمايشي است؟ ما اكنون مشكلمان اين است كهبايد مراجع عالي ورزش به موضوعمان رسيدگي كنند. ما به فدراسيون اعتمادنداريم تا كارمان را پيگيري كند. آنها اگر ميخواستند مشكلي حل كنند درهمين سفر حل ميكردند. آنها اكنون در معرض اتهام ما هستند چرا كه هنوزفدراسيون جهاني اعلام نكرده، اما فدراسيون ايران اعلام ميكند كه سعيدمحروم است.»

  عزيز عليحسيني ميگويد:« نكتهاي كه اكنون شكبرانگيزاست اين است كه اكنون همه وزنهبرداران تيم ملي با يك دارو دوپينگشانمثبت شده است. چطور ميشود كه اين اتفاق بيافتد؟ من در اردو نبودم. مربيانو كادر فني و در راس آنها رضازاده بايد پاسخگوي اين مساله باشند. من فقطاين را ميتوانم بگويم كه خيال من راحت است كه پسر من هيچ دارويي رااستفاده نكرده است.»

  سعيد عليحسيني براي تاكيد به پاك بودنشميگويد: «من پارسال پيش از آن كه به اردو بيايم چندين بار ركوردهايجوانان جهان را در رقابتهاي قهرماني آسيا شكستم و چهار بار از من - يكبار در ايران و سه بار در رقابتهاي آسيايي - تست گرفتند و همه آنها منفيبود. چطور ميشود كه آن ركوردها را بزنم و همه تستهايم منفي باشد و حالااعلام كنند كه تستهايم مثبت شده است؟ اينها در حالي بود كه من و پدرم دراردبيل تمرين ميكرديم و هنوز به اردو نيامده بودم. حالا چطور ميشود كهآمدهام اردو و ميگويند كه دوپينگم مثبت شده است؟ من مطمئن هستم كه نمونهدوپينگم را عوض كردهاند.»

 9. #9
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  ***بازي را شما شروع كرديد

  پدرعليحسيني كه به شدت از اعلام خبر مثبت شدن آزمايش كنترل دوپينگ فرزندشناراحت است به خبرنگار ايسنا گفت: «اين قضيه با اعلام كردن داراب رياحي بهپايان نميرسد. من اين موضوع را ادامه ميدهم. من به آنها گفتم كه خودتانشروع كرديد. من هم پيگيري ميكنم. اگر ميخواهند من را زنداني كنند، اينكار را انجام دهند. اگر هم ميخواهند من را اعدام بكنند، بكنند. هر كاريميخواهند بكنند، اما بدانند كه ما از حقمان نميگذريم و تا آخرش هستيم وحتي اگر فرصت شود، بسياري از مسائل ديگر را هم اعلام ميكنم كه در آن صورتآبروي خيلي از افراد ميرود. آنها ماجراجويي را شروع كردند و خودشان همبايد تمام كنند.»

 10. #10
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** اگر دوپينگي بودم چرا گفتند خودت را به مصدوميت بزن!

  سعيدادامه داد:« نكته جالب اين است كه اگر من مشكل داشتم، چرا در مسابقههايجهاني به من گفتند كه خودت را به مصدوميت بزن؟ علت اين ماجرا چه بود؟ اگرمن مشكل داشتم و دوپينگي بودم ميگفتند كه دوپينگ كردم. چرا به من گفتندكه آيان گفته عكس سعيد علي حسيني را كه مصدوم شده در سايت فدراسيون منتشركنيد؟ چرا آيان اين كار را كرد؟ مگر عاشق من است كه ميخواهد آبرويم نرود؟»

  پدرسعيد عليحسيني يادآور شد:« نكتهي ديگري را ميخواهم بگويم. هدف اصليرضازاده و رياحي از حضور در مجارستان چه بود؟ آنها به دنبال چه بودند؟آنها رفته بودند كار سعيد را درست كنند يا براي سعيد جاسوسي كنند؟ به منميگويند كه ما رفتيم به آيان گفتيم كه علي حسيني ميگويد ما مداركي داريمكه آن را رو ميكنيم. داراب رياحي براي چه به فدراسيون جهاني رفته بود؟براي نابود كردن سعيد يا دفاع از حق او؟ چرا رياحي در فدراسيون جهاني گفتهكه پدر سعيد علي حسيني ميخواهد از آيان شكايت كند؟ اين حرف يعني چه؟ اينمساله به ما كمك ميكرد يا مشكل ما را بيشتر ميكرد؟ چرا از اين ناراحتشدند كه من گفتم افشاگري ميكنم؟ من حق ندارم از فرزندم دفاع كنم؟ مگر مناسم از كسي بردم و گفتم كسي اين كار را كرده است؟ چرا دنبال ماجراجوييهستند؟ چرا به من ميگويند كه مصاحبههاي تو باعث شده آيان ناراحت شود ومشكلت پيچيدهتر شود. من از حسين رضازاده ميپرسم آيا در مذاكرهاي كه باآيان داشتي متوجه شدي كه آيان چه گفته يا همه را افشين رياحي ترجمه كردهاست؟ اكنون با توجه به اين موضوع من درخواست دارم تا هياتي بلند پايه ازمديران و كارشناسان به مقر فدراسيون جهاني بروند تا مذاكره كنند.افشارزاده هم گفته بود كه اگر رياحي و رضازاده نتوانند كاري پيش ببرند منخودم وارد عمل ميشوم. اكنون هم از افشارزاده ميخواهيم كه موضوع ما راپيگيري كند.»

 11. #11
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** يك هفته سرگرداني در سازمان تربيت بدني

  عليحسينيتصريح كرد: «پيش از اينكه رياحي و رضازاده به مجارستان بروند، ما يك هفتهپشت در اتاق آقاي حميد سجادي رفتيم، اما ما را به اتاقش راه ندادند. حتيتلفن ما را هم جواب نميداد. ما ميگفتيم كه اينها نميتوانند مشكل ما راحل كنند. ما ميگفتيم كه بايد افشارزاده برود. حتي ما را در حياط سازمانتربيت بدني هم راه نميدادند. آقاي سجادي ما را در حياط ديد اما رويش راكرد به آن طرف و رفت. حالا نتيجه آن كار اين ميشود. پس وظيفه سازمانتربيت بدني چيست؟ آيا دفاع كردن از حق فرزند من نيست؟ وظيفه آقاي سجادي بهعنوان معاون چيست؟ سجادي وظيفهاش اين است كه فكري به حال بچه من كند نهاينكه او هم بگويد سعيد علي حسيني دوپينگ كرده است. او بر اساس كدام مدركبه مسوولان فدراسيون اجازه داده كه اين خبر را اعلام كنند؟ سجادي ما راقبول نكرد تا با او صحبت كنيم. ما را فرستادند دفتر عالمي. ما قبل ازاينكه رضازاده و رياحي هم بروند گفته بوديم كه اينها مشكل ما را حلنميكنند. من حرفهاي نگفته زياد دارم كه آبروي خيليها ميرود. اميدوارمكه با مذاكرههاي افشارزاده مشكل ما حل شود. در غير اين صورت مجبوريم كهاز طريق حقوقي، قانوني و شوراي بينالمللي حكميت ورزش در سوييس پيگيريكنيم. من نميگذارم پسرم را فدا كنيد. من به همه مردم ميگويم كه چه كسيبه وزنهبرداران دارو ميدهد. مردم بايد بدانند چه كسي به جوانان خيانتميكند؟»

 12. #12
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** در اردوي اردبيل به ما آمپول زدند!

  سعيدعليحسيني افزود: «چطور ميشود براي رضازاده در آن موقعي كه آزمايش دوپينگ9 وزنهبردار درآمد سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك دست به دست همدادند تا او محروم نشود اما اكنون براي من همه كنار كشيدند. ما در اردوياردبيل كه بوديم به ما آمپول انسولين، تستسترون و سوماتوتروپين ميزدند وبعد فهميديم اين همان بلايي است كه به سر خيلي از وزنهبرداران آمده وآنها دچار بيماري ديابت شدهاند. اين كار را ميخواستند براي ما هم بكنند.من و بهداد سليمي گفتيم ما نيازي به اين آمپولها نداريم. پدرم هم اجازهنميداد كه من از اين آمپولها استفاده كنم.»

 13. #13
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** و سئوالهاي بي پايان عزيز عليحسيني

  وزنهبردارسابق تيم ملي خاطر نشان كرد: «من اكنون اين سوال را دارم. آن زماني كهدوپينگ 9 وزنهبردار مثبت شد و حسين رضازاده هم عضو آن تيم بود، او درآسمانها تمرين ميكرد. او هم جزو اين ده نفر بود. چرا رضازاده دوپينگشدرنيامد، اما سعيد علي حسيني دوپينگش مثبت شد؟ اين چرا براي من مهم است،چون كه مربي تيم ملي در آن وقت آقاي "ژنيا سارانداليف" به جاي او نمونهادرار داده بود. وگرنه رضازاده هم جزو اين ده نفر بود. آن موقع شاهيننصيرينيا ميخواست در اين مورد صحبت كند، اما نگذاشتند كه او حرفهايش رابزند. نكته ديگري كه ميگويند اين است كه هر كدام از اين وزنهبرداراني كهدوپينگشان مثبت شده، خودشان دارو مصرف كردند. مگر ميشود همه يك داروييكسان را مصرف كنند و مسوولان تيم ملي نفهمند؟»

 14. #14
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** به قرآن قسم ميخورم كه سعيد دارو مصرف نكرده است

  پدرعلي حسيني ادامه داد: « همه ما به اين قرآن اعتقاد داريم. اين قرآن راجلوي رضازاده گذاشتم و گفتم كه سعيد علي حسيني هيچ قرصي نخورده است. ازاين بالاتر ديگر چيزي نداريم كه قسم بخورد. من به اين قرآن قسم ميخورم كهآن دارويي كه اعلام ميكنند سعيد مصرف نكرده است ولي به نام سعيد آن رادرآوردهاند. من آنقدر به سعيد اعتماد دارم كه قسم قرآن ميخورم. يك روزبه او آب معدني دادم كه درش باز بود، او آب را نخورد به دليل اينكهميترسيد مادهاي در آن ريخته شده باشد. او حتي آب معدني را در صورتي كهپلمب شده بود ميخورد. او اينقدر كنترل ميكرد. من حتي در مورد غذايي همكه ميخوردم مواظب بودم كه به آن چيزي اضافه نكنم. همه چيز را تحت كنترلداشتم. حتي من كراتين هم مصرف نميكردم. من كه ميدانستم يك بار محرومشدهام و اين بار براي هميشه محروم ميشوم. من كه اين تجربه را داشتم كهبه صورت ناگهاني از من تست بگيرند. مگر ديوانه بودم كه دوباره اين كار رابكنم.»

  پدرسعيد نيز به ايسنا گفت: "ما يك مثل داريم وقتي چهارپايي از جويي رد شود وپايش در گلها گير كند، ديگر تا آخر عمر آن كار را تكرار نميكند. حالااين مثل سعيد است. چطور ميشود او يك بار دو سال محروم شود و دوباره بااين مشكل مواجه شود؟ چرا؟ چون بخواهند در فدراسيون رياست كنند."

 15. #15
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: افشاگري سعيد علي حسيني و پدرش :خودشان به من آمپول زدند!

  *** بارها مورد بيمهري رضازاده قرار گرفتم

  سعيدعلي حسيني گفت: «من بارها در اردو مورد بيمهريهاي رضازاده قرارميگرفتم. وقتي بقيه بچهها به وزنههايي در حد ركوردهاي ايران ميرسيدندچند سكه پاداش ميگرفتند اما وقتي من در اردو ركوردهاي جهاني را هم ميزدمرضازاده بلند شده و ميرفت. وقتي 210 كيلوگرم را در يك ضرب زدم رضازادهسالن را ترك كرد. وقتي 215 كيلوگرم را هم زدم باز هم سالن را با ناراحتيترك كرد. وقتي 250 كيلوگرم در دو ضرب زدم همين كار را تكرار كرد و هر باربا بهانهاي اعلام ميكرد كه اينها فايدهاي ندارد. چرا بايد با من اينرفتار را انجام ميداد؟ آيا با اين رفتار اكنون نبايد شك كنم كهميخواستند من را قرباني كنند؟ وقتي من گفتم كه ميخواهم از نمونه ادرارمآزمايش DNA به عمل آيد تا ببينم واقعا اين نمونه ادرار من است كه مثبت شدهيا نه؟ افشين رياحي گفت كه احتياجي به اين كار نيست. مشكل تو حل ميشود.حتي رضازاده پيش از حضور در مجارستان به من گفت كه تو مشكلي نداري وميتواني در رقابتهاي قهرماني كشور وزنه بزني. حالا چطور شده به يك بارهمن دوپينگي شدهام. حتي من ميدانم كه آيان، رضازاده را آنچنان را قبولندارد و از ما خواسته كه مسوولان بلندپايه ما به آنجا بروند.»

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. عيد سعيد فطر برشما مبارك و خجسته باد
  توسط ganjineh در انجمن گفتار پراکنده
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: جمعه ۱۹ شهریور ۸۹, ۲۰:۱۵
 2. پولسازترين بازيگرسينما مشخص شد
  توسط HRG در انجمن تئاتر وسینمای ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۸ مرداد ۸۹, ۱۶:۳۰
 3. اعلام سقف آخرين دستمزد 27 بازيگر سينما در يك برنامه سيما
  توسط hrg1356 در انجمن تئاتر وسینمای ایران
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۸, ۲۲:۰۳
 4. "سعيد ابراهيمي" در مسابقه بهتر از تمرين كار ميكند.
  توسط mina در انجمن بایگانی اخبار ورزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۹ تیر ۸۷, ۰۱:۱۲
 5. ...:::شنبه عيد سعيد فطر اعلام شد:::...
  توسط hrg1356 در انجمن بایگانی اخبار فرهنگی اجتماعی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۰ مهر ۸۶, ۰۶:۲۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •