تصویر دیدنی از سحابی پنجه گربه در صورت فلکی عقربدستگاههای تلسکوپ 2/2 متری MPG/ESO اروپا در شیلی تصایر دیدنی جدیدی از سحابی "پنجه گربه" واقع در صورت فلکی عقرب در کهکشان راه شیری تهیه کرده است.


به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه "تصویربردار زمینه عریض" (WFI) نصب شده بر روی تلکسوپ اروپایی 2/2 متری MPG/ESO واقع در شیلی تصاویر شگفت انگیز و دیدنی از سحابی پنجه گربه تهیه کرده است.

این سحابی یک توده از ابر و گاز در فاصله 5 هزار و 500 سال نوری از زمین در جهت صورت فلکی عقرب است.

این تصاویر با استفاده از فیلترهای آبی، سبز و قرمز و یک ف_*ل_ن*__ر ویژه برای عبور نور هیدروژن گداخته گرفته شده اند.

سحابی پنجه گربه با شناسه علمی NGC 6334 نیز شناخته می شود. جان هرشل، ستاره شناس انگلیسی در مدت سفری که به آفریقای جنوبی داشت در قرن نوزدهم نخستین بار این سحابی را رصد کرد.
بررسیهای جدیدتر نشان می دهند که این سحابی، منطقه ای پیچیده از گاز و گرد و غبار است که در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد و محتوی چند ده هزار ستاره است.

براساس گزارش National Geographic، توده های گازی واقع در نیمه این سحابی در خود، ستارگان درخشان آبی را که به تازگی شکل گرفته اند مخفی کرده اند.

این ستارگان آبی در چند میلیون سال اخیر تشکیل شده اند که جرم هریک از آنها 10 برابر جرم خورشید است. در سحابی پنجه گربه همچنین تعداد زیادی از اجرام کوچکتر نیز حضور دارند.