[JUSTIFY] کارشناسانانجمن قلب اردن اعلام کردند: اقامه نماز صبح در وقت مشخص آن، بهترین راهبرای پیشگیری و درمان گرفتگی رگ‏هاست که علت اصلی گرفتن عضلات قلب و سکتههای قلبی و مغزی به شمار می رود.
صدای شیعه : جدیدترین تحقیقات علمیانجمن قلب اردن گویای این واقعیت است که دستورات پیامبر گرامی اسلام در1400 سال قبل ضامن حیات مادی و معنوی مسلمانان خواهد بود.
تحقیقات نشانداده است علت اصلی سکته قلبی، خواب طولانی در شب یا روز است. انسان وقتیدر خواب طولانی به سر می‏برد، تعداد ضربان نبضش از 50 مرتبه در دقیقهبیش‏تر نمی‏شود و وقتی تعداد ضربان قلب کم می‏شود، خون در رگها و مویرگ‏هابه کندی حرکت می‏کند و باعث رسوب گرفتگی املاح و چربی موجود در خون بردیواره رگ‏ها شده، بسته شدن رگ و در نهایت سکته قلبی می‏شود.
نتیجهتحقیقات نشان داده است که خواب نباید از چهار ساعت طولانی‏تر شود و بعد ازاین مدت باید یک حرکت ورزشی 15 دقیقه‏ای انجام داد و این امری است که نمازصبح با آن متحقق می‏شود.
بر اساس نتایج این پژوهش علمی کسی که که ازخواب برمی‏خیزد تا نماز را اقامه کند از گرفتگی رگ‏هایش جلوگیری می‏کند وسلامت خود را ضمانت کرده است.
[/JUSTIFY]