رصد مریخ در شبهای دیدبیر انجمن نجوم اهواز از امکان رصد سیاره مریخ در شبهای دی ماه خبر داد.

خسرو جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سیاره مریخ، این روزها کمی پس از غروب خورشید از افق شرقی طلوع می کند و این بهترین فرصت برای رصد این سیاره است.

وی ادامه داد: سیاره مریخ در دی ماه و بهمن ماه مهمان صورت فلکی سرطان (خرچنگ) است و در حال طی کردن مسیر برگشتی خود است.

جعفرزاده به نحوه پیدا کردن این سیاره در آسمان اشاره کرد و اظهار داشت: رصدگران برای پیدا کردن این سیاره مشکل چندانی نخواهند داشت چرا که نورانی ترین جسم آسمانی که در افق شرقی پس از غروب خورشید طلوع می کند و به رنگ قرمز است همان سیاره مریخ است.

به گزارش مهر، سیاره مریخ یا بهرام، چهارمین سیاره در منظورمه خورشیدی است که در مداری طویل تر از زمین و با سرعتی کمتر از زمین حرکت می کند به طوری که هر بار که به دور خورشید می چرخد معادل ۶۸۷ روز (روز زمین) طول می کشد و شب و روز کمی طولانی تر از کره زمین است.

جو بهرام، سرخ فام است و در آسمان شب از زمین نیز سرخی آن دیده می شود. کره بهرام دو ماه کوچک به نام های "فوبوس" و "دِیموس" دارد که شکلی نامنظم دارند.