مجموعه جديدمهران مديري با نام «قهوه تلخ» از اواخر بهمن ماه و پس از پايان مراسمهايمربوط به دهه فجر، رحلت پيامبر اكرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) روانه آنتنشبكه سه سيما خواهد شد.
بنابراين گزارش، تصويربرداري اين سريال در لوكيشن اصلي آن ادامه دارد و تا به حال حدود 15 قسمت از سريال آماده شده است.
در حال حاضر بازيگراني نظير رضا نيكخواه، رضا فيض نوروزي، محمدرضا هدايتي،اليكا عبدالرزاقي و آرام جعفري جلوي دوربين مديري هستند.«قهوهتلخ» بناست در 50 قسمت ساخته شود و شبكه سه سيما در حال تصميمگيري است كهآيا اين سريال را در ايام نوروز نيز به روي آنتن ببرد يا به گروه مديرياستراحتي بدهد و ادامه اين سريال پس از تعطيلات به روي آنتن برود.
لوكيشنهاي سريال «قهوه تلخ» يك كاخ و يك بازار است كه از مضموني تاريخي برخوردار است و داستانهاي آن در يك كاخ ميگذرد.

بهگزارش فارس، «قهوه تلخ» 33 بازيگر اصلي دارد و داستان آن با بازيسيامك انصاري در نقش مورخ آغاز شد. او در ابتداي داستان كه در دنيايامروز ميگذرد، يك فنجان قهوه تلخ ميخورد و با خوردن آن به تاريخ سفرميكند. او در طول زمان به مورخي تبديل ميشود كه در مرور خاطرات تاريخيخود، هربار دچار مسائلي ميشود كه اين مسائل داستانهاي سريال را رقمميزند.

همچنين مديري قصد دارد اين بار جلوي دوربين حاضر نشود و تنها راوي داستانهاي «قهوه تلخ» باشد.


«محمدرضا هدايتي» نيز پادشاه اين كاخ است، «علي لك پوريان» نقش مليجك را ايفا ميكند. «ساعد هدايتي» نيز پزشك دربار است.
درمجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» كه به تهيه كنندگي «مجيد آقاگليان» و «حميدآقاگليان» ساخته ميشود، بازيگراني نظير سيامك انصاري، علي لكپوريان،آرام جعفري، سحر زكريا، اليكا عبدالرزاقي، سحر جعفري جوزاني، هادي كاظمي،نادر سليماني، بيژن بنفشهخواه، فلامك جنيدي، سعيد پيردوست،ساعد هدايتي و... ايفاي نقش ميكنند.

داستانهاي مجموعه تلويزيوني «قهوه تلخ» توسط امير مهدي ژوله و خشايار الوند نوشته شده است