تصاويري از موبایل ناصرالدین شاه
[JUSTIFY]اولين تلفن همراه موجود در ايران متعلق به ناصرالدين شاه بوده است.
شكل و شمايل اين تلفن همراه كه در سال 1230 توليد شده است، به تلفنهاي همراه امروزي شباهتي ندارد.
اينتلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدين شاه بوده و در زمان نياز به كابلهايكشيده شده بين راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفني برقرار ميشده است.

اين تلفن داراي راهنماي فارسي بوده و ساخت كارخانه البيس شهر زوريخ ميباشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[/JUSTIFY]