اولین موشک ساخت ترکیه ((صاعقه)) ilk türk yapımı füze.....YILDIRIM

اولین موشک ساخت صنایع دفاعی ترکیه ((صاعقه)) ((البته با کمک های بی دریغ و شبانه روزی اربابان اسرائیلی و آمریکایی))

طبقاعلام منابع نیمه رسمی این کشور برد موشک مذکور 250!!!!! کیلومتر میباشد!!و تماما به دست جوانان توانمند و محقق صنایع دفاعی ترکیه طراحی و تولیدشده است!!!!!! ((جون خودتون))

تا به امروز جزئیاتی از قدرت تخریب، برد، دقت، ((نوع موتور، البته اگه داشته باشه)) جنس بدنه ............................. این موشک اعلام نشده است.

و عکسهایی از این موشک: