یادگیری و نواختن ساز میتواند تاثیرات مثبتی را بر روی قلب داشته باشد؛محققان ایتالیایی و انگلیسی در یک سری از آزمایشات دست به مقایسه میانافراد موزیسین و غیر موزیسن و تاثیر موسیقی در سبکهای مختلف همچون آثارکلاسیک مانند قطعات بتهوون و یا حتی موسیقی تکنو نمودند.

در طی این تحقیق محققان متوجه شدند سرعت و ریتم قطعه بسیار تاثیر برانگیزتر از سبک قطعه میباشد!

این آزمایش بر روی بیست و چهار نفر انجام شد و جالب این بود که در میاناین عده تاثیر سرعت قطعات بر اشخاصی که موسیقی کار می کرده اند بیش ازدیگران بود چرا که این عده یاد گرفته بودند تا همراه با قطعه و در بینجملات مختلف تنفس نمایند که یکی از عادتهای معمول در میان نوازندگانمیباشد.

این دانشمندان که اعضای آن از دانشگاه های پاویا و آکسفورد به این 24 نفرزن و مرد قبل و در هنگام پخش قطعات شیوه و سیکل تنفسی را یاد دادند؛ نصفاین افراد نوازندگانی بودند که اکثر بمدت هفت سال و یا بیش از آن سازهاییهمچون ویولون - پیانو - فلوت - کلارینت و غیره مینواختند و بقیه کسانیبودند که هیچ سابقه آموزش موسیقی و نوازندگی نداشته بودند.

هر کدام از این افراد به مدت کوتاهی (دو دقیقه) و بر حسب اتفاق به نوعی ازموسیقی گوش میداد و در ادامه چهار دقیقه موسیقی یکسان برای تمامی افرادپخش میشد و دو دقیقه هم استراحت مابین هر یک از این مراحل برای شرکتکنندگان وجود داشت.

از جمله موسیقی هایی که در این آزمایش برای شرکت کنندگان انتخاب شده بودمیتوان به سمفونی شماره 9 بتهوون - چهار فصل ویوالدی - قطعه ای از آنتونوبرن و گروه Red Hot Chili Peppers و همچنین قطعاتی از موسیقی تکنو و رپنیز وجود داشت که هر یک از این قطعات از سرعت مشخصی برخوردار بود؛ مثلاانتخاب قسمت سریع از چهار فصل ویوالدی و همچنین قطعاتی که از ریتمهایمختلف و ترکیبی شامل شده بود باعث بالا رفتن تنفس میشدند و این ارتباطی بهسبک موسیقی نداشت بلکه چه در قطعات سریع کلاسیک و چه تکنو این تاثیر مشابهبود.

قطعات آرام و تفکر برانگیز بر خلاف قطعات سریع موجب پایین آمدن ضربان قلبمی شد و آرامش را میشد بوضوح در هنگام استراحت میان قطعات (دو دقیقه) درشنونده مشاهده نمود.

اما تاثیر این آزمایشات بر روی افرادی که نوازنده بودند بسیار بیشتر ازافراد عامی بود. محققان متوجه شدند که تاثیر ریتم و سرعت آرام و همچنینسکوت و توقف پس از آن میتواند در جلوگیری از حملات و دردهای قلبی بسیارمفید باشد.

دکتر Luciano Bernadi و پرفسور Peter Sleight در این مورد بیان میدارند که:
انتخاب موسیقی مناسب با سرعت های متناوب (سریع - کند) و سپس توقف واستراحت میتواند در ادامه آرامش را برای شخص بوجود آورد. دکتر CharmaineGriffiths سخنگوی بنیاد قلب انگلیس (BHF) در این باره میگوید:
این تحقیق کوچک در این زمینه موجب شد تا دانشمندان این مرکز متوجه بشوندکه چقدر حالات و احساسات مثبت و خوشایند میتواند در تندرستی یک فرد تاثیرداشته باشد. محققان این مرکر اخیرا توانستند نشان دهند که احساسات و رفتاریک انسان چقدر در سلامتی وی تاثیر دارد.

انسانها به شیوه های مختلفی آرامش کسب می نمایند، میتواند (رسیدن بهآرامش) برای برخی گوش دادن به موسیقی باشد در حالیکه برای عده ای دیگرمیتواند این آرامش خواندن کتاب و یا حتی قدم زدن باشد. عده ای با موسیقیموزارت آرامش بدست می آورند و عده ای دیگر با موسیقی مدونا و محتمل میباشدکه هر شخصی با سبکی خاص از موسیقی کسب آرامش نماید.

همچنین از دیگر یافته های این محققان این بود که موسیقی میتواند استرس هاو تنشهای بدن را از بین ببرد و باعث شود تا فعالیتهای ورزشی افراد نیزبالاتر رود و حتی از سوی دیگر بر رفتارهای حیوانات از جمله گیاهان وحیوانات تاثیر مثبت بگذارد که این تاثیر بر انسان کاملا مشخص شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]