به گزارش ايسنا، غول هاى فناورى سونى و پاناسونيكتكنيك ارزيابى داده اى را معرفى كردند كه ظرفيت ذخيره سازى بلورى را از ۲۵گيگابايت در هر لايه به ۳۳‎/۴ گيگابايت افزايش مى دهد و به ظرفيت ذخيرهسازى كلى ۶۶‎/۸ گيگا بايت در يك ديسك دو لايه اى منتهى مى شود.اين شركت هافناورى به نام i-MLSE طراحى كرده اند كه كيفيت اپتيكال را به هنگام خواندنيا رايت كردن ديسك ها بهبود مى بخشد. برخلاف برخى از طراحى هاى انجامگرفته در بلورى، شيوه جديد متكى بر نرم افزار بوده و نيازمند ليزرهاى جديديا تنظيمات براى ضبط گنجايش اضافى نيست.سونى اميدوار است i-MLSE بهاستاندارد شايع تبديل شود و احتمالا آن را به انجمن ديسك بلورى ارائهخواهد داد؛ اين اقدام به اعضاى انجمن مانند اپل، ال جى، دل و سامسونگگزينه جديدى براى بك آپ داده خواهد داد.