چرخ زمــان

------------------------------

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

چرخزمان در اول مه ماه سال 2004 به مناسبت یادبود پیوستن مجارستان به اتحادیهاروپا، پرده برداری شد. چرخ زمان از سنگ خارای قرمز، فولاد و شیشه ضدگلوله ساخته شده، یکی از ابتدایی ترین ابزار سنجش زمان انسان اولیه باابزار بسیار دقیق کامپیوتری ترکیب شده است. این چرخ در بوداپست نزدیکورودی پارک شهر قرار دارد. در تمام سال شن ساعت شنی از بالا به پایینریخته می شود و آخرین دانه های شن طوری تنظیم شده اند که دقیقا ً در نیمهشب عید کریسمس پایین بریزد. جریان چرخ زمان مجددا ً با دست به حالت اولبرمی گردد و کار خود را برای یک سال دیگر شروع می کند. 4 نفر می توانند بااستفاده از طناب های فلزی در طول 45 دقیقه آن را 180 درجه بچرخانند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

---------------------------------
منبع: iranvij.ir