دخترک آکاردئون میزند...جلوی سینمایی در همین مملکت... زمانیکه فیلم به پایان می رسد به سمت جمعیتی می آید که بعد از دیدن فیلم قصددارند به سمت خانه خود حرکت کنند. برخی بی توجه به او و برخی پولی به اومی دهند...

شاید از سر دلسوزی به خاطر اینکه راه امرار معاش یک دختر نوجوان نواختنآکاردئون در کوچه وخیابان است. از سر کنجکاوی از او در مورد زندگی اش وچرایی زندگی او به این صورت می پرسم و اینکه به عنوان یک دختر نوجوانچگونه حاضر می شود تاپاسی از شب در خیابان آکاردئون بنوازد...اما در همینگپ و گفت است ....که می گوید:"مرد که از خیابان و کار کردن نمی ترسد..."

و پسرک مقنعه اش را در می آورد و با لحنی جدی میگوید:"زمانی که یک دختر هستم مردم برای آکاردئون زدنم بیشتر پول میدهند..." به هر حال این مرد کوچک نان آور خانه است و درآمد بیشتر نیاز او ...

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]