نمی دونم آیا دقت کرده اید ولی چند وقتی است شبکه خبر(کانال شش) ایرانتغییر آرایش داده به ظاهرش.اگر به آرم شبکه خبر در گوشه سمت راست پاییننگاه کنید همون آرم همیشگی رو می بینید .ولی اگر چند لحظه صبر کنید چهارمثلث متساوی الضلاع از پایین پشت سر هم میان به سمت بالا و نک مثلث ها بادقت از زیر نقطه ی "خ" خبر می گذره و ......

یک تصویری درست کردم که بد از آب در اومد خودتون برید نگاه کنید بهتره.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


آرم فریماسونری رو درست می کنه !!!!!!!!!!!!
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


بارها به وجود فریماسونر ها در میان رده های مختلف جامعه از طریق اندیشمندان هشدار داده شده بود

چی فکر می کنید ؟