اولین حادثه نجومی 2010 در کنار خورشید رقم خوردیک ستاره شناس آماتور با کمک تصاویر ارسالی از ماهواره "سوهو" توانست عبور یک ستاره دنباله دار را از کنار خورشید به عنوان اولین رویداد نجومی رصد کند.


به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره "سوهو" (رصدخانه هلیوسفریک خورشیدی) که ثمره همکاری آژانس فضایی اروپا و آمریکا است در سوم ژانویه 2010 تصاویری را از نزدیکی یک ستاره دنباله دار به خورشید به ثبت رساند.

آلن واتسون یک ستاره شناس آماتور استرالیایی است که از سالها قبل در میان تصاویر ارسال توسط سوهو به دنبال این ستارگان دنباله دار است.

این ستاره شناس به محض مشاهده این رویداد اظهار داشت که این ستاره دنباله دار از گروه " Kreutz Sungrazers" است.

این گروه از ستارگان دنباله دار از کنار خورشید عبور می کنند و در یک نقطه مشخص ناپدید می شوند و به نظر می رسد که خورشید دنباله دار را بلعیده است.

در تصاویر سوهو به وضوح دیده می شود که دنباله دار از طرف چپ خورشید به سمت نقطه مرکزی حرکت کرده و در دیسک مرکزی خورشید ناپدید می شود.از میان تمام اجرام آسمانی کوچکی که در منظومه شمسی حضور دارند ستاره های دنباله دار اجرام بسیار ویژه ای هستند. این ستاره ها از یک هسته جامد به قطر چند کیلومتر ساخته شده اند و از مواد سنگی و یخی تشکیل شده اند که در نزدیکی خورشید تبخیر و در طیفهای مختلفی گسترده می شوند.

براساس گزارش "آی- تی وایر"، تاکنون ماهواره سوهو توانسته است دنباله دارهای گروه Kreutz Sungrazers را رصد کند اما نخستین بار هنریش کراتس ستاره شناس آلمانی در پایان قرن نوزدهم مدارهای چند دنباله دار Sungrazers را که در آن زمان شناسایی شده بودند با هم مقایسه کرد.

مطالعات بعدی، نتایج بررسیهای "کراتس" را تائید کردند و به همین دلیل نام این دانشمند بر روی این گروه از دنباله دارها گذاشته شد.

به گفته برخی از ستاره شناسان، قدیمی ترین ستاره دنباله دار عضو این خانواده از اجرام آسمانی در 371 بعد از میلاد رصد شده است.