تكنولوژي حيرت انگيز ژاپنيها

آيا ميتونيد حدس بزنيد اين چيه ؟


دقيفتر نگاه كنيد و حدس بزنيد چي ميتونه باشهفكر مي كنيد اينها خودكارهاي دوربين دار هستند؟

نه اينطور نيست

هيچ حدس ديگه اي نداريد؟

فكرتون به هيچ جا قد نميده؟

خوب پس زياد منتظرتون نميگذاريم

آقايون و خانمها! تبريك ميگم...!

شما به تكنولوژي آينده مينگريد.... بله، درسته!

شما فقط چيزي رو داريد مي بينيد كه در آينده، جايگزين كامپيوترهاي شخصي شما خواهد شد

ببينيد چطور كار ميكنند

درفرآيند كوچك كردن اندازه كامپيوترها، دانشمندان با استفاده از روش بلوتوثپيشرفت قابل ملاحظه اي كرده اند، شما ميتوانيد اين محصول جديد را كه بهزودي عرضه خواهد شد، در جيبتان گذاشته و جابجا كنيد

اين«ابزار قلمي»، هم صفحه نمايشگر و هم صفحه كليد را براي شما بر روي يك سطحصاف در جايي كه ميخواهيد كار خود را انجام دهيد بوجود مي آورد تا بتوانيدبطور خيلي معمولي با كامپيوتر خود كار كنيد

حالا با اين تفاسير ديگه بايد گفت :

خداحافظ لپ تاپ...