دومین دوره مسابقات رباتیک کشوری در زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

دومیندوره مسابقات Robo Hamoon در هفته ی اول اسفند 88 به همت انجمن رباتیکبسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با سایت رسمی مسابقات RIBI.ir مراجعه کنید.

-----------------------------------------------------

دومین دوره مسابقات بزرگ رباتیک جنوب کشور برگزار خواهد شد.دومین دوره مسابقات Robo Hamoon به همت انجمن رباتیک بسیج دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار خواهد شد.

این مسابقات در هفته ی اول اسفندماه سال 1388 برگزار خواهد شد. قوانین و شرایط ثبت نام این مسابقات به زودی اعلام خواهد شد.

ایندوره از مسابقات نیز با جوایز نفیسی همراه خواهد بود. همچنین بر آن شدیمتا رشته ی مین یاب را به این دوره اضافه کنیم. جوایز نقد این دوره عبارتنداز:

رشته ی آتش نشان:

مقام اول: 16,000,000 ریال

مقام دوم: 12,000,000 ریال

مقام سوم: 8,000,000 ریالرشته ی میکروماوس:

مقام اول: 14,000,000 ریال

مقام دوم: 11,000,000 ریال

مقام سوم: 7,000,000 ریال

رشته ی مین یاب:

مقام اول: 12,000,000 ریال

مقام دوم: 9,000,000 ریال

مقام سوم: 6,000,000 ریال

رشته ی تعقیب خط:

مقام اول: 10,000,000 ریال

مقام دوم: 7,000,000 ریال

مقام سوم: 5,000,000 ریال


(مسئول برگزاری مسابقات: مهدی خورسند - 09369441355)