شما با چه سرعتی تایپ می کنید؟ اصلاً با چند انگشت خود تایپ می کنید؟

مطمئناْ هر چقدر هم که سرعت تایپ شما زیاد باشد، احتمالاْ به پای این دختر کوچولو نمی رسید.

ایندختر که نامش مکنزی است، می تواند با آرامش تمام و کمترین اشتباه ممکن باسرعت ۱۱۹ کلمه در دقیقه به تایپ بپردازد. مکنزی از چهار سالگی تمرین تایپرا شروع کرده و جالب است که فقط آخر هفته ها تمرین می کرده است.

اگرده انگشتی تایپ می کنید و سرعت خوبی هم در تایپ دارید که باید به شماآفرین گفت، چرا که در دنیای امروز تایپ سریع و اصولی به اندازه ی یک دستخطخوب حائز اهمیت است. اما اگر سرعت تایپ خوبی ندارید، فکر می کنم لازم استبا دیدن سرعت تایپ این دختر، کمی برای افزایش سرعت و دقت تایپ خود تلاشکنید.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]