ريزتراشه بسيار كوچكي در تايوان طراحي شده است كه ميتواند به ساخت لپتاپها يا تلفنهاي همراه سبكتر و ارزانتر منتهي شود.

بهگزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محققان درموسسه لابراتوارهاي دستگاه نانوي ملي تحت حمايت دولت تايوان موفق شدندترانزيستورهاي بيشتري را در فضاي تراشهاي كوچكتري كه پيش از اين انجامنگرفته بود، جاي دهند.

به گفته مدير اين لابراتوار، با اين فنآوريدستگاههاي الكترونيك مانند تلفنهاي همراه و لپتاپ ميتوانند كوچكتر،سبكتر و ارزانتر شوند.

در حال حاضر لپتاپها به ندرت كمتر ازحدود 1.5 كيلوگرم وزن دارند اما با ساخت اين فنآوري وزن رايانههاي قابلحمل ممكن است تا 500 گرم نيز برسد.

زمينهاي كه محققان تايوانيبرروي آن كار كردهاند، فن آوري 16 نانومتر نام دارد كه به فضاي ميانترانزيستورها در يك تراشه اشاره دارد؛ هرچه فضا كوچكتر باشدترانزيستورهاي بيشتري ميتوانند در يك تراشه جاي بگيرند.

ناخنانگشت معمولي انسان 25 ميليون نانومتر طول دارد و تحقيق فنآوريهاي جديددر اين سطح ميكروسكوپي چالشهاي قابل توجهي را براي دانشمندان ايجادميكند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]