رشته مهندسی رباتیک در مقطع کارشناسی

Bachelor of Science in Robotics Engineering


تعدادکمی از مردم می دانند که یک ربات می تواند هر دستگاه مکانیکی ساده ، مانندسکوی چرخ دار و یا مانند بازو ی ماهر ، که با محیط خود برای هدفی خاص ، درتعامل است ، باشد . البته ربات می تواند بسیار پیچیده باشد ، به همین دلیلاست است که کارشناسی مهندسی رباتیک وجود دارد . به دانشجویان رشته یمهندسی رباتیک درس های مربوط به ساخت و تنظیمات تمامی انواع ربات هایی کهدر هر جایی از زمین از آن ها استفاده می شود ، آموزش داده می شود . فارغالتحصیلان رشته مهندسی رباتیک اغلب در کار های توسعه ، بکارگیری و نگهداریسیستم های رباتیک جدید و کنونی در محیط های گوناگون ، استخدام می شوند .

کارشناسی مهندسی رباتیک چیست ؟

کارشناسیمهندسی رباتیک یکی از مهمترین رشته های میان رشته ای مهندسی می باشد. دروسمهندسی رباتیک اصولا ساختاری از ریاضی و مهندسی دارد . علاوه بر این ، دریک برنامه جامع دانشجویان با برنامه های کامپیوتری که مربوط به برنامهنویسی و راه اندازی ربات ها است آشنا خواهند شد . سر انجام ، کارشناسیمهندسی رباتیک ، دانشجویان را به درک عملی از هر چیزی ، از مقدماتی ترینربات تا سیستم های چند وجهی رباتیک ، می رساند .

تکالیف و شرایط

هیچنظم کاملی جهت آگاهی از تمامی روش ها ، دانش ها و دستور کار های لازم برایایجاد مهندسین رباتیک موفق نیست . برنامه آموزشی در مهندسی رباتیک حتماشامل دروس مهندسی ، ریاضی و احتمالا علوم کامپیوتر ، از جمله :

* حساب دیفرانسیل و انتگرال
* آشنایی با مهندسی مکانیک و مهندسی برق
* الگوریتم های کامپیوتری
* آمار و کنترل
* کنترلر های منطقی برنامه پذیر

می باشد .

مهارت ها و دانش اکتسابی

حرفهای هایی که در مهندسی رباتیک کار می کنند باید همیشه به فکر چالش هایمفهومی و راه حل های عملی رباتیک باشند . مدرک کارشناسی مهندسی رباتیک بهکارفرمایان نشان می دهد دانشجو مهارت دارد و به طور قابل قبول می تواند :

* مفاهیم علوم کامپیوتر را در رباتیک به کار گیرد
* طرح های سودمند رباتیک را فرمول بندی کند و به زبان ریاضی ادا کند
* برای شرایط مختلف سیستم های رباتیک طراحی نماید
* کاربردهای جدیدی برای ربات ها تصور کند

ویژگی های شغلی

دلایلی برای اخذ لیسانس مهندسی رباتیک


همانطورکه سیستم های رباتیک استفاده شده در صنعت معاصر ، امنیت و مراقبت هایبهداشتی ، به شدت توسعه می یابند ، دانشجویان مهندسی رباتیک برای جبرانعقب ماندگی خود باید به بسیار تلاش نمایند . مدرک کارشناسی مهندسی رباتیک، دانشجویانی با دانش فنی افزایشی که مورد نیاز برای موفقیت کارگاه هایفنی می باشد تربیت می کند . علاوه بر این ، ماهیت بین رشته ای این مدرکحتما فارغ التحصیلانی ماهر و انطباق پذیر تربیت می کند که می توانند مهارتهای خود را در انواع شرایط به کار گیرند .

درآمد بالقوه

باتوجه به مکان های مختلف سیستم های رباتیک ، حقوق و دستمزد هر یک از فارغالتحصیلان به حرفه ای که او اتخاذ کرده است ، بستگی دارد . با این حال ،اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا گزارش می دهد که متوسط درآمد سالانهمهندسین رباتیک 66190 دلار می باشد . همان منبع گزارش می دهد که یک مهندسرباتیک با تجربه و ماهر می تواند درآمد سالانه ای تا 104250 دلار داشتهباشد .

چشم انداز اقتصادی و حرفه ای

طبقگزارش جامعه رباتیک آمریکا ، فرصت های شغلی فارغ التحصیلان علوم کاربردیاز مؤسسه های آموزش عالی تخصصی هستند بیشتر در دسترس افراد با آموزش هایرسمی بر روی دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه های صنعتی و تاسیسات تولید، که مطمئنا شامل رباتیک است ، می باشد . علاوه بر این ، همان منبع تاکیدمی نمایید در حال حاضر ساخت و گسترش سلاح های رباتیک در صنعت رو به ازدیاداست

منبع : education-portal.com

مترجم : محسن جعفرزاده