صفحه کلید جدیدی برای رایانه های رومیزی طراحی شده که شکل و شمایلی متفاوت از سایر کیبوردها دارد.


بهگزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از موبایل واک، این کیبورد کهKinesis نامیده می شود مستطیل شکل است که دو سمت چپ و راست آن دارای یکسری کلید است و در بخش وسط فقط دو بخش 6 کلیدی تعبیه شده است.
طراحیاین صفحه کلید جالب است در بخش وسط صفحه کلید غیر از دو بخش کوچک شش کلیدیدر وسط هیچ کلیدی دیگری تعبیه نشده و این بخش کاملا صاف و مسطح است.
تولیدکننده این صفحه کلید معتقد است کار با این کیبورد راحت تر بوده و امکانتایپ سریع را برای کاربران فراهم می کند. در هر بخش 36 کلید تعبیه شده است.
کیبورد Kinesis با قیمت 300 دلار در دسترس کاربران قرار می گیرد.