غروب ماه در حال افت نور

آیا ستارهها هنگامی که به افق نزدیک میشوند کمنور تر به نظر میرسند؟ بله. هوای جوی نور را جذب و سپس دوباره میتاباند پس هر گاه در جایی که ضخامت جو بیشتر است، این تبادل نور اتفاق بیفد، جرم کمنور تر به نظر خواهد رسید. در تصویر ترکیبی بالا ستاره ها، سیارهی مشتری و حتی ماه تاثیر کمنور کنندهی جو نیمه شفاف زمین را نشان میدهند. این تصویر در شامگاه سه هفتهی پیش بر فراز هنگ کنگ در چین گرفته شد. بزرگترین رد در کنار مرکز تصویر، ماه را در حال غروب نشان میدهد، در حالی که ابرهای نارک متناوب، هر ازگاهی نور ماه را تبدیل به حلقهای بزرگتر کرده اند. مشتری درست در سمت راست ماه در حال غروب است. ردهای کمنوری که در طول تصویر به چشم میخورد توسط گذر هواپیماها بوجود آمده. رد عجیب و چنگک مانند بالای خانه نیز یک هلیکوپتر در حال بلند شدن است. یک بینندهی تیزبین نیز نوارهای کمنوری را در نزدیک افق تشخیص میدهد. دلیل آنها مشخص نیست ولی احتمالا نور شفق خورشید باشد که از فواصل بین ابرهای ضخیم میتابد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]