با نکوداشت عبدالرحمان صوفي رازي
سلسله همايشهاي بزرگداشت مفاخر نجوم ايران در اراك آغاز شد
دبير انجمن نجوم دانشگاه پيام نور اراک گفت: اين انجمن به شکل هماهنگ با انجمنهاي نجوم ديگر دانشگاههاي اراک، مراسم افتتاحيه سلسله همايشهاي بزرگداشت مفاخر نجوم ايران را برگزار کرد.

سمانه سادات ميرقاسمي در گفتوگو با خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه مرکزي، افزود: مراسم افتتاحيه همايش بزرگداشت مفاخر نجوم ايران در پي هماهنگي به عمل آمده با ديگر دانشگاهها و با حضور جمعي از مسوولان در دانشگاه پيام نور اراک برگزار شد.

وي افزود: بر اساس هماهنگيهاي مذکور دانشگاههاي علم و صنعت، پيام نور و اراک سلسله همايشهاي بزرگداشت مفاخر نجوم ايران را به صورت جداگانه و با فاصله زماني برگزار ميکنند و در اين راستا افتتاحيه اين همايش بر عهده انجمن نجوم دانشگاه پيام نور اراک گذاشته شده است.

ميرقاسمي با بيان اينکه مراسم افتتاحيه تحت عنوان نکوداشت عبدالرحمان صوفي رازي با سخنراني و خيرمقدم حمزهلويي معاون دانشگاه پيام نور اراک آغاز شد، گفت: در اين مراسم دکتر بهرام خالصه يکي از اساتيد نجوم ايران در خصوص حرکتهاي زمين به ايراد سخن پرداخت.

وي با بيان اينکه اختتاميه سال جهاني نجوم يکي ديگر از علل برگزاري اين سلسله همايشهاست، سخنراني يکي از اعضاي انجمن نجوم دانشگاه پيام نور پيرامون شخصيت علمي و زندگي دانشمند بزرگ ايراني عبدالرحمان صوفي رازي و سخنراني استاد مهدي ثامني در خصوص ارتباط نجوم و دين را از ديگر بخش هاي اين همايش عنوان کرد.

دبير انجمن نجوم دانشگاه پيام نور اراک در پايان با بيان اينکه انجمن نجوم اين دانشگاه در حال حاضر نزديک به 100عضو علاقمند دارد افزود: برگزاري تورهاي رصدي، کلاسهاي آموزش نجوم، استهلال و انتشار فصلنامه تخصصي «آسمان بالاي سرم» با محتواي موضوعات مربوط به علم نجوم از فعاليتهاي اين انجمن در طول سال تحصيلي است.