بهرام و کیوان دی ماه میهمان آسمان خواهند بوداواخر آذر ماه و اوایل دی ماه سیاره بهرام (مریخ) و کیوان (زحل) میهمان آسمان نیمه شب خواهند بود که این زمان فرصت مناسبی برای رصد مسیر این سیارات است.


به گزارش خبرنگار مهر، سیاره بهرام در این روزها میهمان صورت فلکی شیر است و رفته رفته به ستاره دل شیر (قلب الاسد) نزدیک می شود. این سیاره در ساعت 22 هر شب طلوع می کند و در نیمه شب به وضعیت مناسب رصدی خواهد رسید.

منجمان برای رصد این جرم آسمانی می توانند در ساعت 22 نگاهی به افق شمال شرقی بیندازید و به دنبال جسم آسمانی نورانی و قرمز رنگی در این محدوده باشند. این جسم همان سیاره بهرام است. این سیاره هم اکنون در فاصله 128 میلیون کیلومتری زمین و 241 میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد. اگر مسیر حرکت آن را دنبال کنید می توانید شاهد حرکت برگشتی این سیاره در طی چند هفته آینده باشید.

پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی کیوان است. کیوان یک گلوله گازی غول پیکر است و چگالی آن بسیار کم است به طوری که اگر روی آب بیفتد بر روی آب می ماند. در آسمان شب زمین، کیوان به دلیل اندازه بزرگ دارای جوی درخشان است.

کیوان از جنبه های زیادی شبیه مشتری است جز اینکه در اطراف آن چندین حلقه شگفت انگیز وجود دارد. جرم کیوان صد برابر جرم زمین است. این سیاره دارای 48 قمر است. همچنین دارای حلقه هایی است که در فاصله 11 هزار و 200 کیلومتری آن جای گرفته اند. حلقه های کیوان از تکه های یخ و همچنین تکه های سنگ و غبار تشکیل شده اند.