آندره تریخوف" خبرنگار روزنامه روسی "نیزاویسیمایاگازیتا" در مقاله ای که روز جمعه به چاپ رسید، نوشت: دیپلمات های مشهورآمریکا و اروپا سعی کردند که توسعه احتمالی اوضاع بحرانی با ایران راپیشبینی کنند. نتیجه آن نیز چنین بود: آمریکا نمی تواند موفق به تصویبتحریمات سختگیرانه علیه ایران شود، روسیه و چین در پاسخ به فشار آمریکاهمکاری خود با ایران را پشت سر واشنگتن بیشتر می کنند. اما نه تنها روابطآمریکا با مسکو و پکن وخیم می شود، بلکه وظیفه اصلی آمریکا بازداشتناسرائیل از انجام عملیات نظامی علیه ایران خواهد بود.
وی ادامه می دهد:"گراهام الیسون" متخصص آمریکایی از دانشگاه هاروارد برای انجام این بازی"نیکلاس برنس" معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا و "ویلیام فالون" رئیسسابق فرماندهی مرکزی آمریکا را دعوت کرد. برنس که معاون "کاندولیزا رایس"بود، نقش "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را بازی می کرد. "دوره گلد"سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز نقش "بنیامین نتانیاهو" نخستوزیر اسرائیل را ایفا می کرد و ریاست اقدامات تل آویو را بر عهده داشت."هری سیک" پروفسور دانشگاه کلمبیا هم نقش رئیس جمهور ایران را ایفا میکرد. همچنین دانشمندان آمریکایی و اروپایی که پیشتر مقام های دولتیداشتند، نقش مقامات مسکو، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای حاشیهخلیج فارس را ایفا می کردند.
مولف می نویسد: روز پنجشنبه روزنامهاسرائیلی هاآرتص اطلاع داد که این بازی هفته گذشته انجام شد. شرکت کنندگانوعده داده بودند که همه چیز محرمانه باقی بماند، اما موفق به جلوگیری ازدرز خبر نشدند. برنس - اوباما سعی داشت هرآنچه که ممکن است انجام دهد تااز مناقشه نظامی با ایران جلوگیری کند. گلد - نتانیاهو به نوبه خود سعی درجلب حمایت سایر شرکت کنندگان برای وارد ساختن "ضربه" به بخش نفت و گازایران داشت. تل آویو که نمی توانست باور کند که آمریکا می تواند مانعدستیابی ایران به سلاح هسته ای شود، از عربستان سعودی، کویت، عمان وامارات کمک می خواست که این کشورها نیز از افزایش توان ایران شیعی کمتر ازاسرائیل در هراس نیستند.
وی ادامه می دهد: "دیوید ایگناتیوس" خبرنگارواشنگتن پست که در نقش نماینده رسانه ها در بازی شرکت داشت، در وبلاگ خودنوشت که مطالبه کنگره آمریکا برای تحریم یکجانبه کمپانی هایی که در بخشانرژی ایران فعال هستند، تیم برنس - اوباما را وارد بن بست ساخت. برخی ازکمپانی های کلیدی از روسیه و چین بودند که حمایتشان برای تحریم در شورایامنیت مورد نیاز است. روس ها و چینی ها اینقدر آزرده شدند که دور از چشمآمریکا مذاکره با ایران را آغاز کردند.
تریخوف نوشت: سیک که نقش رئیستیم ایران را بازی می کرد، به گفته ایگناتیوس، گفت: "ما فکر می کردیم کارتهای بدی دستمان است، اما آخر سر همه با ما مذاکره کردند". در این بازی تادسامبر 2010 که پایان فرضی قلمداد شده بود، ایران توان غنی سازی اورانیومدر درصدهای پایین را دو برابر ساخت و در برنامه هسته ای نظامی پیشرفت کرد.شرکت کنندگان در این بازی فاصله چندانی تا مناقشه مسلحانه نداشتند.واشنگتن از تل آویو ضمانت عدم حمله بدون اجازه آمریکا را مطالبه می کرد،اما گلد - نتانیاهو امتناع می کرد و در آنموقع برنس - اوباما تهدید کرد کهحمله نظامی اسرائیل به ایران را علناً محکوم کند.
مولف ادامه داد: برنس- اوباما در تفسیر نتیجه بازی، پیشبینی کرد که سال آینده سال دشواری برایدیپلمات ها خواهد بود و افزود: "شاید آمریکا کمک روسیه و چین را بدستنیاورد. ایران تقسیم خواهد شد (احتمالاً منظور او حاد شدن اختلاف نظراتبین مقامات ایران و جامعه در نگرش نسبت به غرب باشد). اروپا ضعیف خواهدبود و آمریکا احتمالاً مجبور به بازداری اسرائیل خواهد شد".
تریخوف درپایان نوشت: ایگناتیوس به نوبه خود نتیجه گیری مشخصی را ارائه می دهد:"طبق پروتکل من از نتایج (بازی)، تیم ایران برنده شد و تیم آمریکا باخت".
خبرگزاری «ریا نووستی