سرانجام مسابقه اورکلاکینگ رم گیگابایت با پیروزی ایرانی ها به اتمام رسید .

تیم شهر سخت افزار با نمایندگی شهریار بارانی توانستند به رکورد فوق العاده 1760 مگاهرتز دست یابند .

پساز ثبت آن رکورد تیم شهر سخت افزار به توجه به اینکه در روز های آخر رکوردهای بالاتری از اورکلاکر های مختلف را خواهیم داشت پس از تحقیق های انجامشده برای رکورد گیری بر روی مادربرد EP45-UD3R با rev 1.1 درخواستی مبنیبر تهیه این مادربرد به شرکت محترم آواژنگ دادند که این در خواست باموافقت آواژنگ همراه شد و مادربرد پس از چند روز در اختیار تیم شهر سختافزار در اصفهان قرار گرفت .

مقام اولی ایرانی ها در این مسابقهتا یک روز مانده به پایان این مسابقه باقی مانده بود که اورکلاکری ازاسترالیا با ثبت رکورد 1780 مگاهرتز تونست در جای نخست قرار گیرد و ایرانیها در مقام دوم ایستاند .


امااین پایان ماجرا نبود و شهریار بارانی و سایر بچه های تیم شهر سخت افزاربه محض دیدن این رکورد شروع به رکورد گیری با یخ خشک و نیتروژن مایع کردندکه نتیجه این تلاش در تیم شهر سخت افزار منجر به ثبت رکورد فوق العاده1800.80 مگاهرتز بود . این رکورد نه تنها بالاترین رکورد ثبت شده در اینمسابقات بود بلکه بالاترین رکورد ثبت شده برای اورکلاکینگ رم های DDR2 درتاریخ اورکلاکینگ این رم ها نیز بود .

به این ترتیب شهریاربارانی و شهر سخت افزار با حمایت شرکت آواژنگ توانستند سرانجام رکورداورکلاکینگ رم DDR2 در جهان را به نام ایرانی ها ثبت کنند . ضمن اینرکورد از تیم شهر سخت افزار شرکت کننده دیگری با نام علی کریمخانی از تیمشهر سخت افزار نیز توانست با ثبت رکورد 1599 مگاهرتز رتبه 17 این مسابقاترا به خود اختصاص دهد .

مشخصات این رکورد فوق العاده می توان بهتایمینگ 6-10-10-37 و ولتاژ DIMM 3.3 ولتی آن اشاره کرد که با مود کردنمادربرد بدست آمده است .

به امید موفقیت بیشتر اورکلاکر های ایرانی در آینده نزدیک ...