معاون شركت فناوري اطلاعات ايران از راهاندازي پستالكترونيكي(ايميل ) ايراني با آدرس iran.ir در آينده نزديك براي عموم مردمخبر داد.

علي اصغر انصاري در گفتوگو با ايرنا افزود: هم اكنونامكان استفاده از ايميل ملي براي مديران دستگاههاي دولتي فراهم شده است وآنها ميتوانند با مراجعه به درگاه خدمات الكترونيكي ايران به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] نسبت به ايجاد ايميل اقدام كنند.

وياز ويژگي ايميل ايراني را حفظ امنيت بيشتر اطلاعات عنوان كرد و افزود: درصورت استفاده از آن اطلاعات ايميل در داخل كشور گردش ميكند و مانندايميلهاي غيرايراني نظير ياهو، جيميل و هاتميل كه در خارج از كشورميزباني ميشوند، اطلاعات به خارج از كشور منتقل نميشود.

انصاري گفت: شركت فناوري اطلاعات ايران تاكنون براي بيش از سه هزار كاربر اينترنت كشور، پست الكترونيكي ملي را فعال كرده است.

گفتنياست كاربران ايميل ملي بايد براي تائيد و تثبيت هويت خود علاوه بر تكميل وارسال فرم الكترونيكي، نامهاي را با مهر و امضاي بالاترين مقام دستگاهاجرايي خود نيز ارايه دهند.

معاون شركت فناوري اطلاعات ايران درادامه گفت: براساس اين بخشنامه كه در سوم مهرماه سال 1386 ابلاغ شد، مقررشد درگاه خدمات الكترونيكي ايران به نشاني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به مديران دستگاههاي دولتي، خدمات پست الكترونكي ارايه دهد.

انصاريگفت: در اين بخشنامه همچنين از مديران دولتي خواسته شد به منظور امنيتاطلاعات بيشتر، پست الكترونيكي خود را روي پورتال واحد دولت الكترونيكيايران ايجاد و از آن براي تماسهايشان استفاده كنند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]