نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: قانون به زبانی ساده برای همه

 1. #1
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  930
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  قانون به زبانی ساده برای همه

  به عنوان مقدمه:

  یکی از مهمترین راه های تنظیم روابط اجتماعی ، وجود قوانین و مقررات و عمل به آنهاست.
  امروزه در هر زمینه ای ، قوانین به صورت مجموعه ای کامل تدوین شده که بر روابط اجتماعی افراد حاکم است.
  کلیه افراد جامعه ، با وارد شدن به سنقانونی ، تحت مسئولیت تکالیف اجتماعی قرار می گیرند و از حقوق قانونیبیشتری نسبت به حقوق دوران کودکی برخوردار می شوند؛ بنابراین بدون شناختدقیق حقوق و تکالیف خود ، نمی توانند نقش اجتماعی خویش را به خوبی ایفاکنند .
  از این رو آشنائی افراد با قوانین و مقررات مورد نیاز که حقوق و تکالیف آن ها را مشخص می کند ، ضروری و حتمی است.
  اما از یک طرف گستردگی قوانین و ازطرف دیگر ، به کار رفتن واژه های تخصص در متن آن ها ، امکان بهره گیری ازقوانین را خصوصا برای افراد کم سواد مشکل کرده است .
  به همین دلیل بر آن شدیم که مهم ترینقوانین و مقررات مورد نیاز را با توجه به سوالاتی که برای اقشار مختلفمردم پیش می آید ، شناسائی کرده و با بیانی نسبتا ساده در دسترس بگذاریم.  حقوق و تکالیف فردی

  در هر جامعه ای ، برای ایجاد نظم اجتماعی ، تکالیفی بر عهده ی اشخاص آن جامه گذاشته می شود.
  مثلا افراد جامعه را مکلف می کنند کهبدون داشتن مدرک تحصیلی دکترا، در رشته ی پزشکی به طبابت نپردازند و اگرکسی بدون داشتن مدرک قانونی به مداوای بیماران اقدام کند ، او را مجازاتمی کنند.
  همچنین برای اشخاص حقوق اجتماعی هم درنظر می گیرد . مثلا شخصی که گواهی نامه رانندگی دریافت می کند ، حق داردبه رانندگی بپردازد و کسی نمی تواند این حق را بدون دلیل قانونی از دارندهی گواهی نامه سلب کند.

  نام و نام خانوادگی

  برای این که بتوان به راحتی تشخیص دادهر کس چه حقوق و تکالیفی در اجتماع دارد و حقوق هر کس برای خودش محفوظبماند تا دیگران نتوانند به جای او از آن حقوق قانونی بهره مند شوند ، هریک از افراد جامعه ، به محض متولد شدن دارای نام و نام خانوادگی (شهرت) میشوند و نام انتخاب شده در اداره ی ثبت احوال به ثبت می رسد.

  ثبت نام و نام خانوادگی

  نام و نام خانوادگی (اسم و شهرت) شخص، باید در ظرف چند روز اول پس از تولد توسط والدین او در اداره ی ثبتاحوال همان شهری که به دنیا آمده است به ثبت برسد و گواهی به ثبت رسیدن کههمان شناسنامه است ، از اداره ی ذکر شده دریافت شود .
  (مواد 10 ، 35 و 36 قانون ثبت احوال)

  در کشور ایران ، اسم شخص از بین اسامیایرانی یا اسلامی انتخاب می شود و اداره ی ثبت موظف است از به ثبت رساندناسامی بیگانه یا اسم هائی که معانی آنها با فرهنگ اسلامی و ایرانی هماهنگیندارد خودداری کند .
  (تبصره 1 ، ماده 20 قانون ثبت احوال)

  نام خانوادگی ، بر خلاف نام ، انتخابینیست و اداره ی ثبت احوال نام خانوادگی پدر هر شخص را به عنوان نامخانوادگی او در شناسنامه اش قید می کند.
  (تبصره ماده ی 41 قانون ثبت احوال)

  همچنین در شناسنامه ، علاوه بر اسم وشهرت ، شماره ی شناسنامه ، مشخصات دقیق والدین و تاریخ دقیق تولد شخصنوشته می شود. نوشتن تاریخ دقیق تولد به این دلیل است که زمان شروع شدنبرخورداری از حقوق (مثل حق رفتن به مدرسه) و نیز زمان شروع شدن تکالیفاجتماعی (مثل تکلیف رفتن به سربازی برای پسران) دقیقا مشخص باشد.
  (ماده 36 قانون ثبت احوال)

  تغییر نام و نام خانوادگی

  با توجه به این که انتخاب اسم و شهرتاشخاص در هنگام تولد توسط والدین او انتخاب می شود و خود شخص هیچ نقشی درتعیین آن نداشته است، هنگامی که فردی به سن قانونی رسید ، اگر نام یا نامخانوادگی انتخاب شده را به دلایلی (مثلا نامناسب بودن معنی آن یا طولانیبودن واژه ها ) مناسب ندانست، می تواند نسبت به تغییر اسم یا شهرت خود بارعایت شرایطی اقدام کند.

  نحوه ی تغییر مشخصات شناسنامه

  شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییرنام یا نام خانواگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند ، ابتدا بایدبه اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه ودرخواست خود را ارائه کند.
  اگر اداره ثبت احوال مطابق دستورالعملهای خود ، انجام تقاضای شخص را امکانپذیر دانست، نسبت به تغییر یا اصلاحمشخصات و صدور شناسنامه ی جدید (اصلاح شده) اقدام می کند .
  مثلا کسی که نام خانوادگی وی دارایپسوندی است که نشانگر اسم روستای والدینش می باشد، با این روش می تواندتقاضای حذف پسوند فامیلی خویش را بکند.
  (ماده 41 قانون ثبت احوال)

  ولی اگر انجام تقاضای شخص، از حدوداختیارات اداره ثبت احوال خارج باشد، می تواند با مراجعه به دادگاهشهرستان محل صدور شناسنامه، از دادگاه تقاضا کند تا نسبت به تغییر مشخصاتیا اصلاح شناسنامه اش حکم صادر کند.
  بدیهی است دادگاه در صورتی که دلیلشخص را منطقی تشخیص دهد ، حکم به تغییر و اصلاح شناسنامه خواهد داد. بعداز اینکه دادگاه حکم اصلاح شناسنامه را صادر کرد، اداره ثبت احوال نسبت بهاصلاح مشخصات شناسنامه ای شخص اقدام و شناسنامه ی جدید برای او صادر میکند.
  به شناسنامه های جدید که صادر میشوند، اصطلاحا "المثنی" گفته می شود ، زیرا این گونه شناسنامه ها مدرکاولیه نمی باشند و به صورت ثانویه صادر شده اند.


  سن قانونی

  بشر تا قبل از بالغ شدن ، هنوز بهدرجه ای از رشد عقلی نرسیده است که بتواند به تنهائی و بدون کمک گرفتن ازاندیشۀ دیگران ، کلیه کارهای اجتماعی و اقتصادی خود را انجام دهد.
  به همین دلیل انسان ها موظف هستند تاقبل از رسیدن به سن قانونی ، کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تحت سرپرستیو یا توسط اشخاص دیگر (که اصطلاحا به آنها ولی و قیّم) انجام دهند.
  (مواد 1207 و 1214 قانون مدنی)

  ولی و قیّم کیست؟

  سرپرست ِ فرد نابالغ ، در درجۀ اول پدر و پدربزرگ (پدر ِ پدر ِ) اوست که اصطلاحا به آن ها ولی گفته می شود.
  (مادۀ 1180 قانون مدنی)
  اما در صورتی که پدر و پدربزرگ هر دوفوت کرده باشند، یا به تشخیص دادگاه صلاحیت نگهداری فرزند را نداشتهباشند، سرپرستی فرد نابالغ توسط دادگاه (به شخص دیگری از بستگان وی و یاحتی یک فرد غریبه)واگذار می شود.
  شخصی را که به دستور دادگاه به عنوان سرپرست فرد نابالغ تعیین می شود، اصلاحا "قیّم" می نامند.
  (مواد 1218 و 1222 قانون مدنی)

  زمان رسیدن به سن قانونی

  اکنون که محدودیت های اجتماعی و حقوقیافراد نابالغ شناخته شد، باید دید که این افراد از نظر قانونی ، چه موقعمی توانند کلیه کارهای خود را شخصا انجام دهند؟و اصلاحا چه وقت به سنقانونی خواهند رسید؟

  برای پاسخ به این سوال ، باید بین کارهای نوجوانان تفکیک قائل شد.
  زیرا اگر مسئلۀ ازدواج مطرح باشد، براساس قوانین ِ تجدید نظر شده ، اصل بر این است که پسر بعد از رسیدن بهپایان پانزده سالگی و دختر نیز پس از نه سالگی به سن بلوغ می رسند و نیازیبه ولی و سرپرست ندارند.
  (تبصرۀ مادۀ 1210 قانون مدنی)
  اما چنانچه انجام دادن کارهای اجتماعیو اقتصادی مانند انجام معاملات ، برداشت از حساب بانکی ، گرفتن گواهینامهرانندگی و امثال اینها مطرح باشد، تا قبل از رسیدن به 18 سالگی هیچکس بالغشناخته نمی شود .
  و در این خصوص هیچ فرقی بین دختر وپسر وجود ندارد. یعنی هم پسر و هم دختر ، تا قبل از پشت سر گذاشتن 18سالگی نمی توانند آن دسته از امور اجتماعی و اقتصادی که قانون انجام آنهارا مشروط به داشتن 18 سال سن کرده است انجام دهند.
  (ماده واحدۀ قانون راجع به رشد متعاملین)

  البته در سال 1379 از سوی مجلس شورایاسلامی ، قانونی به تصویب رسید که سن بلوغ دختران را به جای نه سال به 15سال و سن قانونی پسران را به 18 سال افزایش دهد ، به نحوی که در صورت لازمالاجرا شدن این قانون ، حتی ازدواج هم در سن نه سالگی (برای دختر) وپانزده سالگی (برای پسر) مقدور نخواهد بود. و دختر و پسری که بخواهند قبلاز سن قانونی جدید ازدواج کنند باید به دادگاه مراجعه و با ثابت کردن بلوغخود، از دادگاه اجازه ازدواج دریافت کنند.

  ثابت کردن بلوغ

  فردی که به سن بلوغ رسیده است ، قانونا این حق را دارد که کلیۀ کارهای خود را به تنهائی و بدون نیاز به سرپرست انجام دهد.
  چنین فردی چگونه می تواند ثابت کند به سن رشد رسیده است؟

  برای پاسخ به این سوال، باید حساباشخاصی که قبل از رسیدن به سن قانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده اند باکسانی که در دوران کودکی ، ولیّ ِ خود را از دست داده اند و تحت سرپرستیدیگران قرار داشته اند را جدا کرد.
  زیرا اگر کسی قبل از رسیدن به سنقانونی تحت سرپرستی پدر خود بوده است ، بلافاصله بعد از رسیدن به سنقانونی ، بالغ تلقی می شود و شناسنامۀ او به تنهائی دلیل و مدرک رشد وبالغ شدنش می باشد.
  (مادۀ 1193 قانون مدنی)

  اما شخصی که قبل از رسیدن به سنقانونی ، به دلیل فوت پدر ، تحت سرپرستی قیّم بوده است، به هیچ وجه برایتصاحب و در اختیار گرفتن اموالی که قبل از بلوغ متعلق به او بوده (مثلارثی که از پدر به او رسیده) بالغ شناخته نمی شود، مگر اینکه به دادگاهمراجعه کند و رشد خود را به اثبات برساند.
  (تبصرۀ 2 ماده 1210 قانون مدنی)
  یعنی از دادگاه حکمی دریافت ند که نشان دهد بالغ شده است.
  بنابراین چنین افرادی برای در اختیارگرفتن اموالی که قبل از بالغ شدن متعلّق به آنها بوده نمی توانند فقط باارائۀ شناسنامۀ خود ثابت کنند به سن قانونی رسیده اند، بلکه باید همراه باشناسنامۀ خود ، حکم دادگاه مبنی بر رسیدن به سن رشد و بلوغ را نیز ارائهکنند.
 2. #2
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  930
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  Re: قانون به زبانی ساده برای همه

  تحصیلات

  موضوع تحصیل و طی کردن مدارج علمی ، مسئله ای است کهبه صورت رسمی از دوران کودکی (دبستان) آغاز می شود و تا بعد از مرحلۀجوانی نیز ادامه می یابد .
  بر همین اساس جا دارد که در خصوص مسائل قانونی مربوطبه این موضوع که سالهای طولانی از عمر اشخاص را به خود اختصاص می دهد ،نکاتی ذکر شود.

  مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی

  برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ،مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرفمافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود.
  ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.
  از جملۀ این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است کهتایید کنندۀ میزان تحصیلات رسمی دارندۀ آن است . بنابراین شخصی که یک مقطعتحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامۀ آن مدرک را دریافت می کند،دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه) شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را ازاو سلب کند.
  بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلیساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشدهاند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.

  مقاطع تحصیلی

  یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا درسازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتنمدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگیهای خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند.

  تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذشده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی وحقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهایتحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.

  مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:
  پایان دوره دبستان (ابتدائی) ف پایان دورۀ راهنمائی(سیکل) ، پایان دورۀ متوسطه (دیپلم) ، پایان دورۀ کارشناسی (لیسانس) ،پایان دورۀ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)، پایان دوره تخصص (دکتری) و پایاندورۀ فوق تخصص (فوق دکتری).
  مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در میآید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره بهاو اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر(مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شدۀ دورۀ تحصیلی دائر نشده است ،صورت گرفته باشد ف برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد بامقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.
  با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که بهاستخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و درگروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغالمی ورزند.

  تحصیلات خارج از کشور

  با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهیو حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطعتعریف شده در قوانین ایران را دارند.
  سه وزارت خانۀ آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند کهمدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی وارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلیدر مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند.

  چنانچه تحصلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجیفاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشورمحل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان ازسوی وزارت خانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایراناستفاده کنند.
  به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشوررا به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطهبا کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خانۀ مربوطه پرسش های لازم بهعمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنهادر ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.

  امتحانات

  اعظای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یاچند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکیبرای وی صادر نخواهد شد .
  به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشاکردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشیعالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدیداست.

  تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر.
  اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنانموسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون بهمحرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شدهتوسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افرادیاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.
  (قانون مجازات افشای سوالات امتحانی)

  جعل و تزویر مدارک تحصیلی

  چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیلۀ آنمی توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد،لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ،به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام درقوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات درنظر گرفته شده است.
  ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد .
  مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنامۀ پزشکی ، خودرا پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که بهوی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد!
  به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفادهنیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظرگرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات میشود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند.

  امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویز، ادارات دولتی وموسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدامبکنند، بعد ار مراجعۀ شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخصمزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شدهاز سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی . 3. #3
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  930
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  Re: قانون به زبانی ساده برای همه

  مدت خدمت سربازی

  بر اساس نیازهای نیروهای مسلح و وضعیت کشور (برقرار بودن جنگ یا صلح) مدت خدمت سربازی متفاوت است.
  این مدت گاهی 1 سال ، گاهی 18 ماه و زمانی هم 2 سال بوده است. ولی اکنون مدت خدمت سربازی 20 ماه است.
  همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که به موجب آن مدتخدمت بعضی از افراد به دلایلی که در قانون ذکر شده است، کم تر یا بیشترخواهد شد.
  مثلا کسانی که قبل از فرا رسیدن زمان سربازی، از سن16 سالگی در بسیج مسجد محل یا بسیج مدرسۀ خود عضویت داشته باشند، بین 45تا 90 روز از خدمت آن ها کاسته خواهد شد.
  برعکس، کسانی که در موقع تعیین شده ، خود را برای خدمت سربازی معرفی نکنند ، به مدت 90 روز به خدمت آن ها اضافه می شود.

  سیر مراحل سربازی

  شخصی که به سن مشمولیت رسیده و از او خواسته شده کهخود را برای خدمت معرفی کند، باید ابتدا به حوزۀ نظام وظیفۀ شهر خودمراجعه و دفترچۀ آماده به خدمت (که در این دفترچه تاریخ مراجعه برای اعزامبه خدمت درج شده است) را دریافت کند. سپس در تاریخ اعزام ، به همان محلیکه دفترچۀ خود را گرفته است مراجعه نماید.
  حوزۀ نظام وظیفه بر اساس دستورالعمل های خود نسبت بهتقسیم و تعیین سازمان محل خدمت فرد مشمول (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یاسازمان های دیگر) اقدام می کند و فرد مزبور نیز باید در تاریخی که به ویابلاغ می شود ، خود را به سازمان تعیین شده معرفی کند.

  سازمانی که به عنوان محل خدمت فرد مشمول تعیین شدهاست، بعد از مراجعۀ سرباز، ابتدا مدت کوتاهی (حدود 2 تا 3 ماه) آن فرد رابه آموزشگاه خود می فرستد تا تحت آموزش نظامی قرار بگیرد.
  این دوران نسبتا سخت خواهد بود، اما بعد از طی دورۀآموزشی ، به تناسب صلاحیت و توانایی هایی که اشخاص دارند، آنها را درشهرها و محل های مورد نیاز به کار خواهند گرفت و تا زمانی که مدت خدمت بهپایان برسد، فرد مشمول ، با همین ترتیب خدمت خواهد کرد.
  (تبصرۀ 1 و 3 خدمت وظیفۀ عمومی)
  بدیهی است که در دوران سربازی مقررات سخت و انضباطشدید حاکم است و هر گونه بی نظمی ، تاخیر و یا غیبت باعث تنبیه و مجازاتخاطی خواهد شد.  عذرهاي موجه براي نرفتن به سربازي

  قبلا گفته شد كساني كه عذر قانوني ندارند،بايد به سربازي بروند.
  ولي اشخاصي كه داراي عذر قانوني هستند، نرفتن شان به سربازي ، اشكالي را متوجهي آنان نخواهد كرد. اين افراد مي توانند از معافيت هاي قانوني استفاده نمايند.

  البته اين بدان معنا نيست كه اين گونه افراد اصلانبايد به حوزۀ نظام وظيفه مراجعه كنند، بلكه شرط برخورداري از معافيت هانيز مراجعۀ به موقع و ارائۀ مدارك قانوني به مسئولين دارۀ نظام وظيفهعمومي است.
  يعني اين گونه افراد نيز همزمان با فراخواني عموميمشمولان ، بايد با در دست داشتن مداركي كه ادعايشان را ثابت كند ، به حوزۀنظام وظيفۀ نيروي انتظامي مراجعه كنند و مدارك خود را تحويل دهند، در غيراين صورت نه تنها از معافيت برخوردار نخواهند شد ، بلكه به عنوان "سربازفراري" تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.
  (ماده 19 قانون خدمت وظيفۀ عمومي)

  عذرهاي موجه براي معافيت از خدمت سرباز به دو دسته تقسيم مي شوند:
  1- عذرهايي كه معافيت دائم ايجاد مي كنند.
  مانند كسي كه به دليل داشتن بيماري حاد و شديد، قادر به خدمت نيست و "معافيت پزشكي" دارد.
  (مواد 29 تا 44 قانون خدمت وظيفه عمومي)

  يا عذر مشمولي كه داراي پدر و مادر پير و از كارافتاده است و كسي ديگري به جز او براي تامين زندگي والدينش وجود ندارد . وداراي "معافيت كفالت" است.
  (مواد 45 و 46 قانون خدمت وظيفۀ عمومي)

  افرادي كه معافيت دائم دارند لازم نيست خدمت سربازي را انجام بدهند، لذا به جاي كارت پايان خدمت، به آنها كارت معافيت داده مي شود.

  2- عذرهايي كه معافيت موقت ايجاد مي كند.
  مانند كسي كه بعد از دورۀ متوسطه در دانشگاه قبول مي شود و به تحصيل مي پردازد. (داراي "معافيت تحصيلي" مي گردد)
  چنين اشخاصي تا زماني كه دورۀ مجاز تحصيل را طي ميكنند، الزامي براي رفتن به خدمت سربازي ندارند، ولي همين كه فارغ التحصيلشدند، بايد خدمت خود را آغاز كنند.
  (مواد 31 تا 38 قانون خدمت وظيفۀ عمومي)

  ذكر اين نكته ضروري است كه در مورد معافيت تحصيلي،معمولا مدارك لازم، مبني بر معافيت موقت (دانش آموز يا دانشجو بودن مشمول)مستقيما توسط دانشگاه يا مركز آموزشي محل تحصيل وي به مراكز نظام وظيفهارسال مي گردد و ضرورتي به حضور فرد مشمول به حوزۀ نظام وظيفه نيست.
  (مادۀ 33 قانون خدمت وظيفۀ عمومي)

  اين گونه افراد بعد از فراغت از تحصيل بايد به ادارات نظام وظيفه مراجعه و دفترچۀ آماده به خدمت دريافت نمايند.
  (ماده 34 قانون خدمت وظيفۀ عمومي)

  نكتۀ ضروري ديگر اين است كه برخي افراد، بلافاصله بعداز طي دورۀ متوسطه، در دانشگاه قبول نمي شوند و يك سال بين تحصيل متوسطه وامتحان كنكور ِ سال بعدشان فاصله ايجاد مي شود، چنين افرادي كه در "سالبعد از فراقت از تحصيلات متوسطه" مشمول شناخته مي شوند، اگر تاريخ اعزامبه خدمت آنان، قبل از اعلام نتايج كنكور باشد، بايد در موعد تعيين شدهبراي اعزام ، خود را به محل خدمتشان معرفي كنند، زيرا در صورتي كه اينافراد در كنكور قبول شوند و به دانشگاه راه يابند، مكاتبۀ لازم از سويدانشگاه محل تحصيل با ادارۀ نظام وظيفه به عمل خواهد آمد تا آنها را ازخدمت ترخيص كنند و امكان تحصيل را برايشان فراهم آورند.
  ولي اگر افرادي كه در كنكور شركت كرده اند، عليرغمرسيدن به سن مشموليت، خود را براي گرفتن دفترچۀ آماده به خدمت معرفيننمايند، "غائب فراري" شناخته مي شوند و در اين صورت، حتي اگر در دانشگاهقبول شوند، امكان اشتغال به تحصيل را نخواهند داشت.
  (ماده 35 قانون وظيفۀ خدمت وظيفۀ عمومي)


  مجازات و عواقب نرفتن به سربازي

  اشخاصي كه براي انجام خدمت سربازي به سن قانوني ميرسند و عذر موجهي براي نرفتن به خدمت ندارند، اگر به موقع خود را معرفينكنند ، علاوه بر مجازاتي كه براي آنها در نظر گرفته مي شود (مثلا مدتي بهزمان خدمت آن ها اضافه مي گردد) دچار محروميت هاي متعدد اجتماعي نيزخواهند شد كه مهم ترين محدوديت هاي اين افراد عبارتند از :

  1. عدم امكان دريافت گذرنامه و محروميت از سفر به خارج از كشور
  2. محروميت از استخدام در ادارات و سازمان هاي دولتي و مشاغل عمومي
  3. محروميت از امضاي هر گونه سند رسمي (خريد، فروش و ... در محضر)
  4. محروميت از گرفتن گواهينامۀ رانندگي
  5. عدم امكان ثبت ازدواج در دفاتر رسمي
  (ماده 10 قانون خدمت وظيفۀ عمومي)

  لازم به ذكر است كساني كه به خدمت نرفته اند وليداراي معافيت (اعم از دائم يا موقت) مي باشند، براي انجام كارهاي فوقالذكر بايستي كارت معافيت يا گواهي هاي لازم مبني بر معاف بودن خود راارائه كنند.  خرید خدمت سربازی

  با توجه به این که کشور در زمان صلح نیاز شدیدی به سرباز برای جنگیدن بادشمن و دفع تجاوز ندارد و فقط تعاد مشخصی سرباز به منظور حفاظت از امنیتداخلی و مرزها مورد نیاز است، بنابراین مقراتی تصویب شده تا در زمان صلح،که بیش از حد نیاز سراز وجود دارد، کسانی که مکلف به انجام خدمت سربازیهستند ولی تمایل به انجام خدمت ندارند، بتوانند با پرداخت مبلغی پول ازخدمت سربازی معاف شوند.

  پولی که از این بابت به دست می آید به خزانۀ کشور واریز می شود و به عنوان بودجۀ عمومی کشور تلقی می گردد.
  میزان پولی که افراد برای خرید خدمت خود باید پرداخت نمایند، بستگی بهمیزان تحصیلات آن ها دارد، به این معنی که هر مقدار تحصیلات فرد بیشترباشد، باید پول بیشتری برای خرید خدمتش بپردازد.
  شرایط و مبلغ خرید سربازی در سال های گوناگون متقاوت است و توسط آیین نامۀ مخصوص تعیین می شود.
  البته در مواردی این مبلغ قابل کاهش و تخفیف است. مثلا برای مشمولینی که متاهل باشند.


  در حال حاضر شرایط خرید سربازی به شرح زیر است:

  خرید خدمت سربازی
  براساس آخرین تصمیمات مشمولین وظیفه مقیم خارج از کشور که قبل از تاریخ29/12/1382 از کشور خارج شده و حداقل 2 سال در خارج از کشور سکونت (بهاستناد مهرهای خروج و ورود که توسط نیروی انتظامی در مرزهای خروجی کشور درگذرنامه متقاضی درج شده است) داشته باشند می توانند با پرداخت مبلغ000/000/50 ریال (بدون توجه به مدرک تحصیلی و مدت غیبت) نسبت به خرید خدمتسربازی و دریافت کارت معافیت خود اقدام نمایند.
  - مهلت اجرای خرید خدمت سربازی (در حال حاضر) تا تاریخ 29/12/1390می باشد.
  - برای خرید خدمت سربازی ، مشمول می تواند ضمن مراجعه به نمایندگی و ارایه مدارک لازم اقدام نماید.
  - سربازانفراری که در محاکم قضایی به جرم آنان رسیدگی و تبرئه شده اند و یا مجازاتتعیین شده را تحمل کرده اند می توانند برای خرید سربازی خود اقدام نمایند.
  - شرایط جدیدخرید رسیدن به سن مشمولیت در خارج از کشور است و مشمولینی که در خارج ازکشور به سن مشمولیت رسیده اند در صورت داشتن 2 سال اقامت تا قبل از تاریخ29/12/1382 می توانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند .

  مدارک لازم :
  - اصل شناسنامه عکس دار و 2 نسخه تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات (درصورت داشتن توضیحات)
  - تصویر برابراصل شده تمام صفحات گذرنامه ( گذرنامه می بایست حاوی مهرهای خروج و ورودکه توسط نیروی انتظامی در مرزهای خروجی کشور در گذرنامه متقاضی درج شدهاست ) .باشد و سپس فرم ها و جدول تمامی ورود و خروج مشمول توسطنمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تائید و سپس به اداره کلامور ایرانیان خارج از کشور ارسال گردد .
  - 4 قطعه عکس 3 * 2 رنگی پشت نویسی شده تمام رخ با زمینه سفید و حفظ شئونات اسلامی
  - تنظیم وکالتنامه ( ارسال تصویر شناسنامه وکیل همراه مدارک ضروری است) ( [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] )
  - تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر برگ درخواست صدور کارت ملی در بخش کنسولی نمایندگی
  – اصل گواهیتسویه حساب و تایید یگان خدمتی مبنی بر رسیدگی به جرم فرار و تصویر حکممراجع قضایی برای مشمولین دارای فرار از خدمت سربازی
  اصل آخرین مدرکتحصیلی مشمول که توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورتائید شده به همراه ترجمه و تائیدیه اداره فنی قوه قضائیه و بخش اسنادوزارت امور خارجه

  تذکر : -کلیه مدارک پس از آماده شدن به مشمول تحویل تا از طریق وکیل قانونی خود بهبخش مشمولین اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایرانواقع در تهران خیابان امام خمینی ( ره ) ساختمان شماره 3 جنب سردرب باغملی ارائه گردد .
  اجازه خروج دانشجویان غیرتسهیلاتی
  کلیهدانشجویانی که تا تاریخ 31/6/1385 به هر نحو از کشور خارج شده و هم اکنوندر یکی از دانشگاههای معتبر و مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی و یا وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری مشغول به تحصیل هستند ، پس ازتائید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می توانند ازاجازه خروج سالیانه دوبار و حداکثر به مدت سه ماه استفاده و به کشور ترددنمایند .

  مدارک لازم :
  - اصل گواهی تحصیلی در دانشگاه معتبر
  - اصل گذرنامه معتبر
  - یک قطعه عکس
  - پرداخت هزینه های مربوطه
  - رفع مشکلعبور احتمالی غیرمجاز و درج مجوز مربوطه در گذرنامه ( بهتر است رفع اینمشکل در نمایندگی صورت پذیرد ) یا داشتن تاریخ آخرین خروج از کشور .افرادی که با سپردن وثیقه از کشور خارج شده و در موعد مقرر به کشور مراجعهننموده اند وثیقه آنان ضبط می گردد ، لیکن در صورت داشتن شرایط بالا میتوانند از اجازه خروج فوق استفاده نمایند .

  اجازه خروج یکبار :
  -کلیه مشمولینی که تا قبل از 29/12/1382 به هر نحو از کشور خارج شده و هماکنون ساکن خارج از کشور هستند می توانند پس از تائید نمایندگیهای جمهوریاسلامی ایران سالیانه یکبار و حداکثر به مدت سه ماه به کشور تردد نمایند .
  مدارک لازم :
  - اصل گذرنامه معتبر مشمول
  - رفع مشکلعبور احتمالی غیرمجاز از کشور و درج مجوز مربوطه در گذرنامه ( بهتر استرفع این مشکل در نمایندگی صورت پذیرد ) یا داشتن و درج تاریخ آخرین خروجاز کشور در گذرنامه مشمول
  - یک قطعه عکس جدید
  - پرداخت هزینه مربوطه
  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران


 4. #4
  کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۱۳
  نوشته ها
  930
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 1 در 1 پست

  Re: قانون به زبانی ساده برای همه

  کار و استخدام

  یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه جوانان به صورت جدی با آن رو به روهستند، مسئلۀ اشتغال و کار است. مسئله کار از این جهت اهمیت دارد کهجوانان به دلیل رسیدن به سن بلوغ، احساس می کنند که اگر از نظر اقتصادیوابسته به دیگران باشند، هنوز مقبولیت اجتماعی لازم برای تشکیل خانواده واستقلال مالی و کسب درآمد را ندارند.
  با توجه به اهمیت موضوع، در این بخش ضمن توضیح راجع به انواع شغل، ویژگیهر یک از مشاغل، حقوق و تکالیف طرفین (شخصی که کار می کند با شخص یاسازمانی که کار متعلق به اوست) و همچنین مراجع مربوط به احقاق حق شاغلین،مورد بررسی قرار می گیرد و به قوانین و مقرراتی که بر روابط بین طرفینحاکم است نیز اشاره خواهد شد.

  انواع شغل

  مشاغل موجود در جامعه از این دیدگاه که چه قانونی بر آنها حاکم است، به دو دسته تقسیم می شوند:
  1- مشاغل دولتی
  2- مشاغل آزاد

  مشاغل دولتی شامل کار در تمام وزارت خانه ها، شرکت ها و نهادهای دولتی،نیروهای مسلح و هر ارگانی که از بودجه دولت استفاده می کند، می شود.
  از این دیدگاه، مشاغل دولتی را نیز می توان به دو دسته تقسیم کرد:
  الف- اشتغال در وزارت خانه ها و موسسات دولتی
  ب- اشتغال در نیروهای مسلح

  برخلاف مشاغل دولتی، در مشاغل آزاد، هیچ رابطه استخدامی بین دولت و شخصشاغل وجود ندارد، زیرا اشتغال در کارخانه ها، کارگاه ها، مغازه ها و شرکتهای خصوصی صورت می گیرد.
  البته در این موارد ، افراد شاغل گاهی برای دیگران کار می کنند و به عنوانکارگر یا کارمند به حساب می آیند ولی در بعضی موارد نیز برای خود کار میکنند. مثل شخصی که در مغازه خود به کار فروشندگی می پردازد. بنابراینمشاغل آزاد را هم می توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از:
  الف. کار کردن برای دیگران (استخدام خصوصی)
  ب. کار کردن برای خویش (خود اشتغالی)

  قراردادهای استخدامی

  اشخاصی که برای خود کار نمی کنند، به هنگام استخدام شدن در موسسات خصوصی ودولتی باید طبق یک قرار داد رابطۀ خود را با طرف مقابل مشخص کنند.
  این قرارداد معمولا به صورت کتبی و در چند نسخه تنظیم می شود که یک نسخۀآن حتما باید نزد شخص کارگر یا کارمند نگهداری شود تا در مواقع لزوم وهنگامی که باید به آن استناد کند، قابل دسترسی باشد.

  قراردادهای استخدامی معمولا دو مرحله ای هستند. به این نحو که در ابتدایکار با توجه به عدم آشنائی طرفین نسبت به یکدیگر، قرارداد کار کوتاه مدتاست و بعد از طی دورۀ اولیه که زمان آن را قانون مشخص کرده است، قراردادکار به صورت دائمی یا قطعی در می آید.

  قرارداد کار اگر مربوط به استخدام شخص در ارگان ها و سازمان های دولتیباشد، تا مدت 2 سال به صورت موقت است که این دوره اصطلاحا آزمایشی نامیدهمی شود و اگر مربوط به کار کردن اشخاص در کارگاه ها و موسسات خصوصی باشدنیز تا مدت 90 روز غیر قطعی و آزمایشی است؛ ولی پس از این مدت به صورتقطعی و رسمی در می آید.

  برای استخدام قطعی و رسمی (بعد از دوره آزمایشی)، لازم نیست حتما قراردادجدیدی بین طرفین امضا شود. زیرا همین که دورۀ آزمایشی سپری شد و طرفین بهادامۀ کار اعتراضی نکردند، استخدام به صورت قطعی در می آید و شخصی را کهبه صورت قطعی به استخدام در آمده است، نمیتوان بدون دلیل قانونی اخراج یامعلق کرد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •