سيگاركشيدن نه تنها براي سلامتي انسان مضر است، بلكه به رايانه ها هم آسيبميرساند كه اين مساله حتي بر نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط شركت اپلهمتاثير گذاشته است.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ازفارس، به نقل از اپلاينسايدر، از اين پس گارانتي مشمول آن دسته از كاربرانرايانه هاي مك شركتاپل كه در حين استفاده از اين سيستم ها سيگار مي كشند،نخواهد شد.
گزارش ها حاكي است كه دفاتر خدمات پس از فروش شركت اپل ازتعميررايانه هاي مالكان سيگاري كه تاييد كرده اند در حين استفاده ازاينمحصولات سيگار مي كشند، خودداري كرده اند.
اين سختگيري هم در موردمالكان رايانه هاي مك بوك و هم در موردكاربران رايانه هاي آي مك اعمال ميشود و البته آنها نيز نسبت به اينمساله شكايت دارند، چون معتقدند در برگهگارانتي به اين نكته اشاره نشده واپل حق چنين كاري را ندارد.
ظاهرا اينسختگيري بيش از حد تعدادي از كاربران محصولات اپل را بهشدت عصباني كرده وهيچ بعيد نيست كه در آينده نزديك شاهد شكايت عده اي ازآنان از اين شركت بهعلت عدم ارائه خدمات پس از فروش باشيم.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]