ساعت01:30 نیمه شب سه شنبه مورخ 10/9/88 ( به وقت محلی ) یک فروند بویینگ 727شرکت TAF Linhas Aereas بعلامت ثبت PR-MTK در فرودگاه سائو پلو برزیل بادکل یک دستگاه بالابر ثابت ، برخورد کرد.
این هواپیما که در حال تاکسیبه سمت گیت بوده بعلت از کارافتادن ترمزها منحرف و با تجهیزات یک جرثقیلبالابر برخورد کرده و سمت چپ دماغه آن آسیب جدی می بیند.
منبع:انجمن هوافضا