روزشمار بازداشت اتباع خارجي در ايران
خبرگزاريفارس: كشور پهناور و ديرپاي ايران اسلامي داراي موقعيت استراتژيك وجغرافيايي بسيار حساس و مهم در خاورميانه و جهان اسلام است كه اين موضوعباعث شده است تا ايران مورد توجه و طمع استعمارگران قرار گيرد.


بهگزارش خبرنگار سرويس "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، كشور پهناور و ديرپايايران اسلامي با مردماني خردمند و دل باخته اهل بيت (عليهم السلام)، دارايتمدني كهن و درخشان، ذخاير معدني و ثروتهاي فرهنگي غني و گسترده و موقعيتاستراتژيك و جغرافيايي بسيار حساس و مهم در خاورميانه و جهان اسلام است كهاين سبب شده مورد توجه و طمع استعمارگران به ويژه انگليس قرار گيرد.
در اين بخش، نگاهي اجمالي از سال ‏2003‏ ميلادي به روز شمار بازداشت اتباع خارجي در ايران داريم .

بر پايه اين گزارش، تعدادي از بازداشتهاي اتباع خارجي در ايران كه نشان عزت و اقتدار كشورمان ميباشد به شرح زير ميباشد‏:

****‏دوشنبه3 تير 1381 ‏-‏ پليس ايران زهرا كاظمي عكاس و روزنامه نگار ايراني‏-‏كانادايي را به دليل عكاسي در مقابل زندان اوين بازداشت كرد‏.‏
وي در تاريخ ‏10‏ ژوئيه جان خود را از دست داد‏.‏

‏****دوشنبه 1 تير 1383‏ نيروي دريايي ايران ‏8‏ ملوان انگليسي را در آبهاي شطالعرب (اروند رود) در مرز آبي ايران بازداشت كردند‏.

‏****‏سهشنبه8 آذر 1384‏ نيروي دريايي ايران يك تبعه آلماني و يك فرانسوي را بهنامهاي "دونالد كلين " و "استفان هربيه " در آبهاي خليج (فارس) بازداشتكردند‏.
اين افراد به اتهام ورود غيرقانوني به آبهاي ايران به 18 ماه زندان محكوم شدند كه در نهايت پس از مدتي آزاد شدند.

‏****فروردين 1385 دو تبعه سوئدي به نام هاي استفان جوهانسن و جري جورتمار بهاتهام عكسبرداري از تاسيسات نظامي در جزيره كيش واقع در جنوب خليج (فارس)بازداشت شدند‏.‏
اين افراد به تحمل سه ماه زندان محكوم شده و در آوريل سال ‏2007‏ از زندان آزاد شدند‏.‏

‏****‏جمعه 15 ارديبهشت 1385‏ رامين جانبگلو محقق ايراني كانادايي تبار به اتهام ارتباط با خارج از كشور بازداشت شد‏.‏

‏****‏ پنجشنبه 17 اسفند 1385 رابرت لوينسون آمريكايي كه پيشتر مامور سابق اف.بي.آي در اين كشور بود، در جزاير كيش ناپديد شد‏.‏

‏****‏ جمعه 3 فروردين 1386‏ نيروي دريايي ايران ‏15‏ ملوان دريايي انگليس را بازداشت كرد كه در ميان آنها يك زن نيز حضور داشت‏.‏
اين افراد به دنبال دو هفته بازداشت در ايران در تاريخ چهارم آوريل مورد رافت اسلامي قرار گرفته و آزاد شدند‏.

‏****‏‏يكشنبه 31 خرداد 1388 مازيار بهاري روزنامه نگار ايراني كانادايي تباركه براي هفته نامه نيوزويك كار ميكرد توسط ماموران امنيتي ايران بازداشتشد‏.‏
وي در اعترافات خود تاكيد كرده است بر اثر غفلت از مولفههاي اطلاع رساني سريع و صحيح، دچار جوزدگي و طمعكاري شده و به همين دليل
در جريان تحولات انتخابات اخير گزارشات مغرضانه و غير واقعي براي رسانههاي متبوعش مخابره كرده است.
بهاري ‏17‏ اكتبر با قرار وثيقه آزاد شد‏.‏

‏****‏چهارشنبه 10 تير 1388 كلوتيلد ريس تبعه فرانسوي كه به دليل شركت در تجمع غيرقانوني شهر اصفهان بازداشت شد‏.
وي با قرار وثيقه بصورت مشروط آزاد شد و در حال حاضر در سفارت فرانسه در انتظار حكم قطعي خود به سر ميبرد‏.
تا زمان اعلام حكم نهايي از سوي دستگاه قضايي ايران، ريس اجازه خروج از ايران را ندارد‏.‏

‏****‏پنجشنبه18 تير 1388‏ ‏-‏ كيان تاجبخش جامعه شناس ايراني ـ آمريكايي تبار دربحبوحه تجمعات غيرقانوني انتخابات رياست جمهوري ايران، بازداشت شد‏.‏
وي ‏20‏ اكتبر به تحمل ‏15‏ سال زندان محكوم شد‏.‏

‏****‏جمعه 9 مرداد 1388‏ ماموران مرزي ايران سه جهانگرد آمريكايي به نامهايشانبور، سارا شورد، جوزف فاتال در خاك ايران در نزديكي كردستان عراقبازداشت كردند‏.‏
اين افراد كه در زندان اوين در حبس به سر ميبرند در ماه نوامبر به جاسوسي در ايران متهم شدند‏.‏

‏****‏چهارشنبه13 آبان 1388‏ دو تبعه آلماني و يك كانادايي در حاشيه تظاهرات خيابانيعليه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران بازداشت شدند‏.‏
اين افراد دو روز پس از دستگيري آزاد شدند‏.‏

‏****‏ چهارشنبه 4 آذر 1388‏ نيروي دريايي ايران پنج تبعه انگليسي را به اتهام ورود غير قانوني به آبهاي ايران بازداشت كردند‏.
وزارتامورخارجه انگليس ‏30‏ نوامبر با صدور بيانيهاي خبر از دستگيري اين افرادرا داد و يك روز پس از آن يعني يكم ماه دسامبر، ايران اين خبر را تاييدكرد‏.‏
منبع (خبرگزاری فارس)