در این مقاله روشهای کسب درآمد از وبسایت یا وبلاگ را معرفی می کنیم. ممکناست برخی از این روشها در زمان انتشار این مقاله برای وب سایتهای فارسیعملی نباشد، اما جامعه مجازی ایرانی بسرعت درحال پیشرفت است و شاید شمانخستین کسی باشید که یک سیستم بین المللی کسب درآمد را برای ایرانیها نیزطراحی و ارائه نمایید. وبمسترهایی که دنبال درآمد هستند نیز توجه داشتهباشند زبان انگلیسی، زبان اول تجارت جهانی است. اگر فکر درآمد بیشتریهستید، انتشار یک وبلاگ به زبان انگلیسی را نیز از یاد نبرید. وقتی شمامقاله ای به زبان انگلیسی منتشر می کنید گوی یکباره با تمام مردم جهان سخنمی گویید. اینکه هریک از روشهای معرفی شده چطور به نحو احسن قابل اجراءهستند و چگونه می توان درآمد بیشتری کسب کرد، موضوع مقالات دیگری است. دراینجا هدف فقط معرفی روشهای موجود کسب درآمد برای وبمسترها می باشد. چنینمقاله ای نمی تواند کامل و دقیق باشد. لطفا" با ارسال نظرات خود ما را درتکمیل و بهینه سازی این مقاله یاری نمایید.
فروش کالا و خدمات :شایدنخستین روشی که برای کسب درآمد از وبسایت یا وبلاگ به ذهن میرسد فروش کالایا خدمات باشد. کالاها یا خدمات عرضه شده ممکن است آنلاین باشدegoodsمانند دانلود نرم افزار، موزیک یا برنامه های آموزشی آنلاین elearningوبسایتهای ایرانی با همه مشکلاتی که دارند در این زمینه فعال هستند. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تنها دو نمونه هستند که در زمینه فروش کالا فعالیت دارند. صدها مورد را شما شما می توانید نام ببرید. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]نیز در زمینه آموزش آنلاین زبان انگلیسی فعالیت می کند.توجه داشته باشیدکه وبسایت شما ممکن است یک وبسایت تفریحی یا اطلاع رسانی باشد اما برنامهفروش نیز در آن ارائه شود.
واسطه گری affiliate programs :افیلیت کههمکاری در فروش، ارجاع و پورسانت گیری نیز ترجمه شده است در واقع همانواسطه گری است. در این روش شما کالا یا خدماتی را نمی فروشید بلکه واسطهای هستید بین مشتری و فروشنده و درآمد شما از پورسانت فروش بدست می آید.موفقیت برخی برنامه های فراگیر افیلیت موجب شده است که امروزه همراه بااغلب برنامه های فروش و بازاریابی ، برنامه افیلیت نیز ارائه شود. بر اساساینکه مخاطبین وبسایت یا وبلاگ شما ازچه گروههایی هستند، یک وبسایتفروشنده را انتخاب و در برنامه افیلیت آن شرکت نمایید. معمولا" وبسایتی کهبرنامه افیلیت ارائه می دهد یک لینک ارجاعی referral link یا کدهای حاویاین لینک را در اختیار شما قرار می دهد که آن را در وبسایت خود می گذارید.اگر خریداری از طریق این لینک ارجاعی اقدام به خرید کند بشما پورسانت تعلقمی گیرد.
امروزه علاوه بر فروشنده ها، سایر برنامه های جذب مخاطب مانندوبسایتهای PTC نیز برنامه افیلیت ارائه می دهند. واسطه برای وبسایت مخاطبجذب می کند و پورسانت می گیرد.برای موفقیت بیشتر خود در برنامه افیلیتوبسایتهایی شرکت کنید که به کیفیت کالا و خدمات آن اطمینان دارید. تنها بهقرار دادن لینکهای ارجاعی در وبسایت خود اکتفا نکنید بلکه با ارائهتوضیحات و اطلاعات صحیح افراد را ترغیب کنید.فراگیرترین شبکه های جهانیافیلیت عبارتند از: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
شبکههای تبلیغاتی پرداخت به ازاء کلیک PPC رایج ترین و پرطرفدارترین این شبکهها google adsense می باشد اما شبکه های بسیار دیگری نیز وجود دارند. دراین روش شبکه تبلیغاتی کدهایی را در اختیار شما می گذارد که آنها را درصفحاتی از وبسایت یا وبلاگ خود قرار می دهید و در نتیجه تبلیغات آن شبکهدر صفحه وب شما ظاهر می شود. مبلغ پرداختی به وبمستر بر اساس تعدادکلیکهایی است از طرف کاربران سایت برروی این تبلیغات صورت می گیرد ومبلغیکه برای هر کلیک در نظر گرفته شده است CPC یا cost per click .در برخی ازشبکه های ppc میزان cpc ثابت است و به بعبارت دیگر به ازای هر کلیک رقمثابتی به وبمستر پرداخت می شود. اما در سیستم google adsense و دبگر شبکههای تبلیغی پیشرفته این مبلغ متغیر بوده و به عاملی بنام CTR یا clickthrough rate بستگی دارد. CTR درصد کلیکها به تعداد کل دفعات نمایش لینکمربوطه می باشد.با دخالت عامل CTR به میزان ارزش هر کلیک، در واقع نوعطراحی وبسایت شما و نیز محل قرار گرفتن کد تبلیغاتی اهمیت پیدا می کند.نوعترافیک وبسایت شما نیز در عامل CTR مؤثر می باشد. تجربه نشان داده استمراجعینی که از طریق موتورهای جستجوگر به وبسایت می آیند باعث بالا رفتنعامل CTR و در نتیجه ارزش هر کلیک می شوند. این مراجعین بدنبال مطلب وموضوع مشخصی هستند و گرایش بیشتری برای کلیک کردن روی آگهیهای مرتبط با آنموضوع دارند.پرطرفدارترین شبکه های CPC بین المللی عبارتند از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تعدادزیادی شبکه PPC ایرانی که وبسایتها و وبلاگهای فارسی را ساپورت می کنندنیز بوجود آمده است. در این شبکه ها میزان پرداخت به ازاء هر کلیک برای هرکد مشخص رقمی ثابت می باشد.در این میان اکسین ادز طرفداران بیشتری دارد:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تبلیغات اغلب این شبکه های ایرانی به معرفی بازار cd اختصاص یافته است.
شبکههای تبلیغاتی پرداخت به ازاء نمایش CPM این شبکه های تبلیغاتی مانند PPCها عمل میکنند با این تفاوت که پرداخت آنها بر اساس دفعات نمایش تبلیغ یابعبارت دیگر میزان بازدید از صفحه ای که تبلیغ در آن قرار دارد، می باشد.میزان پرداخت معمولا" برای هر هزار بار نمایش محاسبه می شود و از 1سنت تا10 دلار متغیر است. ابعاد بنر تبلیغاتی و محل قرار گرفتن آن در صفحه نیزدر پرداخت مؤثر است.مهمترین شبکه های تبلیغاتی CPM : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
لینکهایمتنی و ابزارکها text link ads & widgets لینکهای متنی و ابزارکهایپولساز monetization widgets در واقع اشکال خاصی از همان تبلیغات PPC وCPM هستند. در نظر گرفتن عنوانی جداگانه برای آنها در این مقاله در واقعبهانه ای است برای معرفی چند شبکه و بازارچه پرطرفدار که در رابطه با ایننوع تبلیغات فعال هستند و همکاری با آنها برای وبمسترها و بلاگرها میتواند درآمدساز باشد:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
فروشمستقیم بنرهای تبلیغاتیاگر بتوانید بطور مستقیم مشتری تبلیغاتی برایوبسایت خود پیدا کنید درامد بیشتری نسبت به سایر روشها بدست میآورید.پرواضح است که این کار آسانی نیست بویژه اگر وبسایت شما بزبان فارسیباشد.اگر چنین قصدی دارید، ابزار آمارگیر دقیقی را در وبسایت خود قراردهید تا افراد بتوانند با مراجعه به آن از کمیت و کیفیت ترافیک وبسایت شماآگاهی یابند.این وبسایت فضایی ایجاد می کند که بلاگر یا وبمستر و آگهیدهنده بتوانند مستقیما" با هم گفتگو (تبادل پیام) کنند و به توافق برسند:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]با ثبت نام در سایت زیر نیز می توانید وارد کمپین آگهی دهنده ها شوید ووبسایت یا وبلاگ خود را برای تایید به آگهی دهنده ها ارائه دهید: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] لینکهای زیر اطلاعات مفیدی درمورد روشهای یافتن مشتری مستقیم در اختیار شما قرار می دهند: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

تبلیغاتداخل متن In-text Advertingدر این روش تبلیغات آگهی دهنده بصورت عباراتیدر داخل متن وبلاگ شما قرار می گیرد (با حروف برجسته تر یا خط زیر). وقتیماوس بر روی این تبلیغات قرار گیرد پنجره کوچکی باز می شود که حاویتوضیحات مختصری می باشد.اگر می خواهید از این روش برای تبلیغات در وبلاگخود استفاده کنید، دو سیستم زیر را امتحان نمایید:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
پرداختدر ازای پست Sponsored Reviewsامروزه بسیاری از شرکتها به وبلاگنویسها پولپرداخت می کنند تا محصول یا خدمات آنها را در وبلاگ خود معرفی نمایند.اگروبلاگ شما پربازدید باشد می توانید مستقیما" با شرکتها تماس بگیرید و بهآنها پیشنهاد بدهید. مطمئن باشید کسانی که برای معرفی کالا یا خدمات خوددر روزنامه ها و مجلات هزینه می کنند حاضرند با وبلاگی پربیننده نیزهمکاری نمایند.مهمترین شبکه های واسطه ای نیز که بابت پستهای ویژه پرداختدارند و می توانید پس از تایید وبلاگتان با آنها همکاری نمایید عبارتنداز: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
پستهایمتمایزاین روش کسب درامد قبل از اختراع وب نیز بکار میرفت و امروزه نیزوبسایتهای نیازمندیها بخوبی از این روش کسب درامد می کنند. در اینوبسایتها هر کسی می تواند تبلیغات خود را بطور رایگان پست کند ولی اگربخواهد مطالب پست شده متمایز باشد باید هزینه پرداخت کند.
بغیر از وبسایتهای نیازمندیها و مرجع، سایر وبسایتها و وبلاگها نیز گاهی از این روش کسب درامد می کنند. مانند این[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تبلیغاتصوتی در این روش هر ویزیتوری که به وبسایت شما می آید بمدت چند ثانیه(معمولا" 5 ثانیه) یک آگهی صوتی را می شنود. معمولا" پرداخت به ازاء هراجرا در حدود 5 دلار است که در قیاس با تبلیغات کلیکی رقم قابل توجهیاست.وبسایت زیر اینگونه تبلیغات را در اختیار شما قرار می دهد: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تبلیغ در RSSبا گسترش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]بعضی وبمسترها به این فکر افتاده اند که با این روش کسب درامد کنند.بعنوان مثال دو وبلاگ زیر از فروش مستقیم پیامهای تبلیغاتی در RSS Feedکسب درامد می کنند: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اگر شما هم می خواهید از این تکنولوژی درامد کسب نمایید ، لینکهای زیر راهگشایتان خواهند بود:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
پاپآپ و پاپ آندرز Pop-ups and Pop-undersاستفاده از این روشهای تبلیغاتیممکن است باعث کاستن از اعتبار وبسایتتان شود. بهر حال مهمترین شبکه هاییکه این سیستم تبلیغاتی را در اختیار شما قرار می دهند عبارتند از: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اعلاناتاستخدام Job Boards امروزه بسیاری از وبلاگهای پر بازدید، بخشی را برایانتشار آگهی های استخدام ایجاد نموده اند. نمونه هایی از این وبلاگها: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اگروبلاگ پربازدید کننده ای در رابطه با موضوع خاصی دارید با ایجاد یکاعلانات استخدام در آن خود بخود سفارش آگهی دریافت خواهید کرد.
اجارهیا فروش صفحات Selling or Renting Internal Pages این هم وبسایتی که درسطح گسترده اقدام به فروش و اجاره صفحات داخلی خود می کند و تاکنوننوانسته است درامد هنگفتی از این طریق کسب نماید: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اگر وبسایت شما دارای پیج رنک و ترافیک باشد می توانید از این روش نیز درامد کسب نمایید.
کاربرانممتاز Premium Membersبعضی از وبسایتها خدمات خاصی را به گروهی از کاربرانخود ارائه می دهند که کاربران عادی به آنها دسترسی ندارند.معمولا" عضویتدر این وبسایتها رایگان است اما دسترسی به برخی از خدمات ویژه و حتی گاهیبرخی از صفحات وبسایت تنها برای کاربران ممتاز امکان پذیر است.کاربرانممتاز حق عضویت پرداخت میکنند.
بسیاری از وبسایتهای ایرانی نیز از این روش کسب درامد استفاده می کنند.
نظرسنجیو آمارگیری Paid Surveysبسیارند شرکتهایی که حاضرند بابت اجراء برنامه هاینظرسنجی در وبلاگ شما مبلغی پرداخت کنند.البته اگر وبلاگ به زبان فارسیباشد برنامه های کمی وجود خواهند داشت.معمولا پرداخت این برنامه ها براساس موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبلاگ می باشد. اگر خواهان اعمال اینروش هستید می توانید به سایتهایی که این برنامه ها را ارائه میکنند مراجعهو نظرسنجی متناسب با وبلاگ خود را انتخاب نمایید.اینگونه وبسایتها بسیارزیادند اما مهمترین و رایجترین سرویس دهنده این سایت است:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تالارگفتمان خصوصی private forumدر حالی که شبکه اینترنت پر است از تالارهایگفتمان forums که عضویت در آنها هیچ هزینه ای ندارد و در آنها راجع هرموضوعی بحث می شود اما هنوز هم تالارهای گفتمان خصوصی که برای عضویت درانها باید هزینه پرداخت، طرفداران خود را دارد.تالار گفتمان زیر نمونه ایاز آنها ست . حق عضویت در این فروم ماهانه 100 دلار است و چندین هزار نفرعضو ان هستند: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اگربخواهید تالار گفتمانی با حق عضویت ایجاد کنید باید خدماتی ارائه دهید کهواقعا" برای اعضا ارزشمند باشد. لینک زیر نمونه دیگری است که حق عضویتماهانه آن 10 دلار می باشد: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
درخواستاعانه یا هدیه Donationبعضی از وبسایتها و بلاگها از بازدیدکنندگان خوددرخواست می کنند که مبلغی را بعنوان اعانه یا هدیه پرداخت نمایند. این روشچنان مؤثر بوده است که حتی نرم افزاری نیز برای آن طراحی شده است: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]با نصب برنامه فوق لینکی در وبسایت نمایان می شود با این متن : برایم یکماءالشعیر بخر طراح این برنامه معتقد است که درخواست وجه بدین نحومؤثرتراز درخواست مستقیم وجه می باشد.در وبسایتهای ایرانی شاید جملاتینظیر مرا یک آبمیوه مهمان کن مناسب تر باشد. نمونه ای از درخواست هدیهتوسط یک وبسایت : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اینروش در مورد وبسایتها و بلاگهای غیر تجاری که مطالب ان باری مخاطبینارزشمند باشد مؤثر خواهد بود. نمونه ای از یک وبلاگ ایرانی که از این روشاستفاده می کند: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
بازارچهبسیاری از وبسایتها و وبلاگها موقعیتی را ایجاد نموده اند که کاربرانبتوانند کالا و خدمات را خرید و فروش نمایند. اگر از بازارچه ای که دروبسایت خود ایجاد می کنید به اندازه کافی استقبال شود، می توانید حق شارژاندکی از فروشندگان دریافت نمایید. نمونه هایی از بازارچه های پرطرفدار: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
فروشسایت راه اندازی یک وبسایت به قصد فروش گاه می تواند منجر به درآمدی قابلتوجه نیز بشود. قیمت سایت به آمار بازدید، رنک صفحات و منبع ترافیکوابستگی زیادی دارد. دو بازارچه زیر در کار خرید و فروش وبسایت بسیار فعالهستند[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
روشهایغیر مستقیم کسب درآمد بخاطر داشته باشید که یک وبسایت پربازدید همواره یکمنبع بالقوه برای کسب درامد خواهد بود. اگر تعداد اعضاء آن قابل توجه باشد،ابزار مهم ایمیلل مارکتینگ در اختیار شماست.ممکن است طرحها و برنامه هایپولساز خود را به مخاطبین معرفی کنید و سرمایه گزاران کوچک یا بزرگ رادعوت به همکاری نمایید.گردانندگانوبسایت زیر تا کنون کنفرانسهایی را درشهرهای مختلف در مورد وبسایت خود برگزار نموده اند: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
شما هم می توانید ابتکارات خود را داشته باشید و برنامه های نوینی ارائه دهید.